Uitstelgedrag en slechte examenresultaten: ook een probleem bij federale ambtenaren

Door Brecht Vermeulen op 18 juni 2018, over deze onderwerpen: Ambtenaren
Man legt examen af met laptop

Je verwacht het in de eerste plaats bij studenten, maar ook leidinggevende ambtenaren lijden aan uitstelgedrag en scoren soms slecht op examens.

De functionele tweetaligheid voor federale ambtenaren is in 2002 gestemd in de Kamer. Bedoeling is om de tweetaligheid in de federale overheidsdiensten te optimaliseren. De Koninklijke Besluiten om deze wet uit te voeren, werden nu (eindelijk!) door minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput uitgewerkt. Concreet betekent dit dat ambtenaren met een managementfunctie en ambtenaren die collega’s van een andere taalrol moeten evalueren taalexamens (een mondelinge proef en een proef begrijpend lezen) moeten afleggen.

Lage slaagcijfers

Kamerlid Brecht Vermeulen vroeg de examenresultaten op. Van de 2400 ambtenaren die verplicht deze examens moeten afleggen, zijn daar minder dan 20 procent reeds mee gestart. Voorlopig hebben 148 Nederlandstaligen en 66 Franstaligen hun functionele tweetaligheid bewezen. “Dat een groot deel van de ambtenaren nog niet begonnen is aan de testen is niet het probleem. De meesten hebben daar nog meer dan een jaar de tijd voor. Blijkbaar vertonen zij, net zoals veel studenten, een vorm van uitstelgedrag”, lacht Vermeulen. “Wat me wel zorgen baart zijn de relatief lage slaagcijfers, vooral bij de Franstaligen. Want wie als leidinggevende niet slaagt, kan geen personeelsleden van de andere taalrol meer evalueren. Maar hoe kan zo iemand dan nog gezag, leiding en toezicht hebben over een medewerker als hij met hen niet functioneel kan communiceren?”

Wet uitbreiden naar alle overheidsdiensten

Nochtans beschikken de ambtenaren die onderworpen zijn aan de taalexamens over verschillende voorbereidingsmogelijkheden zoals een online syllabus van Selor met relevante woordenschat, een online voorbereidingsmodule of individuele coachingsessies. “Spijtig van de lage slaagcijfers. Maar wij gaan hoe dan ook op de ingeslagen weg verder en willen deze wet uitbreiden naar alle overheidsdiensten. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat ook de leidinggevenden van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) functioneel tweetalig moeten zijn”, aldus nog Brecht Vermeulen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is