Steven Vandeput

Steven Vandeput werd geboren op 30 maart 1967 en woont in Hasselt. Hij is gehuwd met Saskia en de trotse vader van Kaat en Kobe. Zijn gezin staat voor hem centraal. Na zijn studies Handels- en Financiële Wetenschappen aan de Economische Hogeschool Limburg bouwde hij een loopbaan uit als zelfstandig ondernemer in de bouwsector.

Steven is er rotsvast van overtuigd dat meer autonomie voor de regio’s een betere toekomst kan geven aan elke inwoner van ons land. Daarom wou hij niet aan de kant blijven staan. Hij engageerde zich bij de N-VA om zijn idealen mee te helpen verwezenlijken. Hij werd al snel lid van de partijraad en voorzitter van N-VA Limburg, een functie die hij tot 2010 bekleedde.

Meerwaarde als vertrekpunt

In 2010 werd Steven verkozen in de Kamer. Vanuit de leuze ‘meerwaarde als vertrekpunt’ volgde hij daar dossiers als mobiliteit, begroting, Regie der Gebouwen, wetenschap en technologie nauwgezet op. Steven was lid van de commissie Financiën en Begroting, de commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven en van de bijzondere commissies Comptabiliteit en Spoorveiligheid. Daarnaast was hij voorzitter van het Adviescomité Wetenschappelijke en Technologische Vraagstukken. Steven zet zich in Brussel ook in voor de Limburgse belangen.

Minister Vandeput

In 2014 werd Steven minister van Defensie en Ambtenarenzaken in de federale regering. Op Landsverdediging ontwikkelde hij de Strategische Visie voor Defensie tot 2030, met onder meer de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen en investeringen in de cyberdivisie van het leger. Als minister van Ambtenarenzaken maakte hij komaf met de beperkingen op uitzendarbeid bij de federale overheidsdiensten en richtte een interne auditdienst voor de federale overheid op. Hij zorgde er daarnaast voor dat de wettelijk vereiste functionele tweetaligheid bij federale ambtenaren niet langer dode letter is. Half november 2018 gaf hij de ministerfakkel door aan Sander Loones en werd hij opnieuw Kamerlid.

Een hart voor Hasselt

Na de eclatante overwinning in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 besloot Steven zijn ministerpost in te ruilen voor de burgemeesterssjerp van zijn thuisstad Hasselt. Hij wordt daarmee een van de vijf N-VA-burgemeesters in een Vlaamse centrumstad.

Maatschappelijk engagement is een tweede natuur

Naast zijn politiek engagement, is Steven lid van verschillende maatschappelijke verenigingen. Ook hier trekt hij meestal verantwoordelijkheden naar zich toe. Als student aan de KU Leuven was hij bijvoorbeeld praeses van het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV). Later werd hij bestuurder bij Junior Chamber International (JCI), een internationale beweging voor jonge ondernemers. Als voorzitter van JCI Vlaanderen en België en als vice-voorzitter van JCI wereldwijd deed hij heel wat internationale ervaring en expertise op.

Steven probeert af en toe ook nog tijd vrij te maken voor enkele hobby’s. Je kan hem dan meestal vinden in of op het water, als duiker of op een zeilboot.

 

Medewerkers

Jeroen Fissette

Parlementair medewerker