Steven Vandeput

Personalia

Geboren op 30 maart 1967 in Hasselt (België)
Gehuwd met Saskia Mussels, vader van Kaat en Kobe

Studies

Licentiaat handels- en financiële wetenschappen, optie management van kleine en middelgrote ondernemingen aan de Economische Hogeschool Limburg (1989-1992)

Loopbaan

Legerdienst bij de medische dienst (1993)
Zelfstandig ondernemer (sinds 1993)
Afgevaardigd bestuurder van de bouwfirma “Engineering Interieur en Bouwprojecten”
Trainer/manager bij Trenisto (organisatie voor training, coaching en consultancy)
Volksvertegenwoordiger, lid van de commissie Financiën en Begroting, de commissie Infrastructuur, Verkeer en Overheidsbedrijven (2010-2014)
Volksvertegenwoordiger (2014-...)
Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken (sinds 11 oktober 2014)

Partijpolitieke functies

Voorzitter van Nieuw-Vlaamse Alliantie Limburg (2008-2010)
Lid van het partijbestuur van de Nieuw-Vlaamse Alliantie 
Lid van de partijraad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie
Fractieleider van de fractie van de Nieuw-Vlaamse Alliantie in de Hasseltse gemeenteraad (sinds 2013)

Maatschappelijk engagement

Praeses van het “Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond” (1988-1989)
Voorzitter van Junior Chamber International Hasselt (1998)
Voorzitter van Junior Chamber International Vlaanderen (2004-2005)
Voorzitter van Junior Chamber International Belgium (2006)
Vice President van Junior Chamber International (2007)
Lid van diverse verenigingen