Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Steven Vandeput op 21 februari 2017, over deze onderwerpen: Politiek, N-VA

Fiscale optimalisatie was niet de drijfveer voor minister van Defensie Steven Vandeput om destijds via een familiale vennootschap een bestuurdersmandaat uit te oefenen. "Ik heb gekozen om via een vennootschap te werken, omdat ik met de sociale wetgeving perfect in orde wou zijn", stelt de minister …

Door Steven Vandeput op 9 december 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Politiek, Infografieken, Verandering

Op aangeven van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput gaat de regering een nieuwe federale organisatie oprichten, waarin zij de diensten zal onderbrengen van de FOD Personeel en Organisatie (P&O), de FOD Budget en Beheerscontrole (B&B), de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict), …

Door Steven Vandeput op 20 oktober 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Verandering

Deze regering heeft eindelijk werk gemaakt van de verplichte functionele tweetaligheid van managers binnen de federale overheid. “De wet die dat voorschrijft, bestaat al sinds 2002, maar werd nooit uitgevoerd”, verklaart minister Steven Vandeput, belast met Ambtenarenzaken. Zittende topambtenaren …

Door Steven Vandeput op 20 oktober 2016, over deze onderwerpen: Leger

De regering heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput voor een militaire programmatiewet. Die omvat 9,2 miljard euro aan investeringen in defensiematerieel voor de periode 2020-2030. “Een historische beslissing voor de toekomst van onze Defensie”, zegt …

Door Steven Vandeput op 26 augustus 2016, over deze onderwerpen: Veiligheid, Politie, Staatsveiligheid, Innovatie, Technologie

De regering wil de opsporingscapaciteit van onze federale politie en inlichtingendiensten versterken. Daarom investeert zij 22 miljoen euro in een zoekrobot die ook sociale media kan doorzoeken op sporen van radicalisering en signalen van terreurdreiging. “In het vierjarige contract is niet alleen …

Door Steven Vandeput op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Buitenlandse Zaken, Leger

Minister van Defensie Steven Vandeput is niet over één nacht ijs gegaan bij het opstellen van zijn strategische visienota voor het leger, die intussen ook door de regering is goedgekeurd. “Ik heb altijd gezegd dat ik liever een goed plan heb waar de nodige tijd is overgegaan dan een minder goed …