Minister Vandeput

  • Bezoek de website

    Als minister onderhoudt Steven Vandeput een afzonderlijke website. Bent u geïnteresseerd in het reilen en zeilen bij Defensie of bij het Openbare Ambt, dan vindt u hier de antwoorden die u zoekt.

Nieuws

Door Steven Vandeput op 9 december 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Politiek, Infografieken, Verandering

Op aangeven van minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput gaat de regering een nieuwe federale organisatie oprichten, waarin zij de diensten zal onderbrengen van de FOD Personeel en Organisatie (P&O), de FOD Budget en Beheerscontrole (B&B), de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict), …

Door Steven Vandeput op 20 oktober 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Verandering

Deze regering heeft eindelijk werk gemaakt van de verplichte functionele tweetaligheid van managers binnen de federale overheid. “De wet die dat voorschrijft, bestaat al sinds 2002, maar werd nooit uitgevoerd”, verklaart minister Steven Vandeput, belast met Ambtenarenzaken. Zittende topambtenaren …

Door Steven Vandeput op 20 oktober 2016, over deze onderwerpen: Leger

De regering heeft zich akkoord verklaard met het voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput voor een militaire programmatiewet. Die omvat 9,2 miljard euro aan investeringen in defensiematerieel voor de periode 2020-2030. “Een historische beslissing voor de toekomst van onze Defensie”, zegt …

Schrijf je in op onze nieuwsbrief