Vlaamse steun voor openstellen Hasseltse scholen

Door Steven Vandeput op 10 december 2021, over deze onderwerpen: Hasselt

BRUSSEL/HASSELT - Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert bijna 300.000 euro in twee Hasseltse scholen zodat de infrastructuur buiten de lesuren opengesteld kan worden voor sportverenigingen, jeugdbewegingen of buurtinitiatieven. “De Vlaamse Regering investeert fors in schoolinfrastructuur. Het is goed dat die investeringen ten goede komen aan een breed publiek”, aldus burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger Steven Vandeput.

 

“Veel lokale verenigingen zijn op zoek naar infrastructuur voor activiteiten op weekavonden of in het weekend. Het gaat dan onder meer over sportclubs, jeugdverenigingen of buurtinitiatieven.  Scholen beschikken dan weer over infrastructuur die nog te weinig gebruikt wordt buiten de lesuren. Bovendien is die schoolinfrastructuur meestal ook niet voorzien op gedeeld gebruik voor buitenstaanders. Zo gaan er veel kansen verloren,” legt Vandeput uit.

 

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts pakt dit nu aan door scholen financieel te steunen om hun infrastructuur aan te passen. Hierdoor kunnen sportclubs, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven er na de lesuren gebruik van maken. In totaal trekt de minister hier 297.944 euro voor twee Hasseltse scholen.

 

Concreet gaat het om GO! Basisschool Lyceum dat 200.000 euro ontvangt voor de vernieuwing van de kunstvloer en de inrichting in het kader van de openstelling van deze infrastructuur.

Verder gaat er 97.944 euro naar BuBaO KIDS. “In het kader van een verregaande samenwerking met Stad Hasselt wenst vzw KIDS op terreinen van de Stad - ter beschikking gesteld via een zakelijk recht - een speeltuin te ontwikkelen die aansluit bij de ruimere speeltuin van Stad Hasselt zelf. Stad Hasselt heeft de ambitie om naast de terreinen van KIDS een inclusieve speeltuin uit te bouwen, geschikt voor het bewegen en spelen van kleuters, lagere schoolkinderen en jongeren eerste graad middelbaar, en dit voor personen zonder en personen met een beperking. KIDS heeft de ambitie om een stuk van haar terrein open te stellen naar de gemeenschap, zodat speeltoestellen die dienen voor de kinderen uit haar onderwijsnet buiten de schooluren ook opengesteld kunnen worden voor de buurt,” legt burgemeester Vandeput die bijzondere project uit.

 

“Deze Vlaamse investeringen passen bovendien perfect in ons bestuursakkoord waarin we opnamen om optimaal gebruik te maken van onze schoolruimte door de infrastructuur ook buiten de schooluren te benutten. Alweer een prima samenwerking tussen Hasselt en Vlaanderen, dus,” besluit Vandeput.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is