VDAB Limburg en stad Hasselt slaan handen in mekaar

Door Steven Vandeput op 2 juli 2021, over deze onderwerpen: Hasselt

HASSELT – Met een samenwerkingsovereenkomst die loopt tot eind 2025 willen de stad Hasselt en VDAB Limburg een gezamenlijke, lokale arbeidsmarktstrategie uitwerken. “Van Hasselt en Limburg een welvarende, duurzame en inclusieve regio maken, is een gemeenschappelijke ambitie. Dan kunnen we die ook maar beter samen aanpakken,” aldus schepen van Tewerkstelling en Arbeidsmarkt Rik Dehollogne en Tinne Lommelen, directeur van VDAB Limburg.

 

“Het is een logische strategie om onze samenwerking te versterken en zo te komen tot een actief arbeidsmarktbeleid waarbij de verschillende betrokken beleidsniveaus hun verantwoordelijkheid nemen. Vandaar deze overeenkomst rond een actief arbeidsmarktbeleid”, aldus schepen Dehollogne. “Werken is meer dan geld verdienen. Het is vooral voor kwetsbare Hasselaren een opstap naar betere levensomstandigheden. Talenten (h)erkennen en deze stimuleren richting een duurzame job met voldoening -wat we in Hasselt doen met een opleidingsexpert- is daarin een belangrijke voorwaarde”, vervolgt schepen voor Welzijn Joost Venken.

 

De samenwerking kadert in de ambitie van de Vlaamse Regering om de komende jaren 120.000 Vlamingen extra aan een job te helpen en te komen tot een werkzaamheidsgraad van 80%. “In het Vlaams Regeerakkoord werd onder meer een versterkte samenwerking tussen de VDAB en de lokale besturen opgeworpen als één van de hefbomen om die ambitie te bereiken. Daar geven wij als stad Hasselt en VDAB Limburg nu een gevolg aan”, zegt Dehollogne.

 

De samenwerkingsovereenkomst bevat drie grote ambities: ‘Meer mensen aan de slag’, ‘Veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt’ en ‘Sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat’.

“Aan deze centrale ambities koppelden we ook vijf actiedomeinen. Voorts creëerden we een toetsingskader waarin tien principes werden opgenomen voor een operationele werking. Daarmee kunnen we de komende viereneenhalf jaar concreet aan de slag”, legt Tinne Lommelen, Directeur van VDAB Limburg, uit.

“We rollen deze samenwerking in zoveel mogelijk gemeenten uit om het ambitieuze doel van de Vlaamse Regering te bereiken. Uiteraard zijn we tevreden dat de stad Hasselt en VDAB Limburg hierin meestappen”, besluit Wim Adriaens, Gedelegeerd Bestuurder van VDAB.

 

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De Vlaamse arbeidsmarkt staat vandaag voor grote uitdagingen. De coronacrisis heeft grote gevolgen en toch zien we de krapte op de arbeidsmarkt al terugkeren. Om de werkzaamheidsgraad op te krikken, hebben we elk talent nodig en moeten we zoveel mogelijk mensen aan een job helpen. Onze lokale besturen zijn daarvoor onmisbaar. Door hun nabijheid kunnen ze mensen die moeilijker hun weg naar de arbeidsmarkt vinden, beter bereiken. Zeker hier in Hasselt waar de diversiteit een grote uitdaging vormt. Het is goed dat hier de handen in elkaar worden geslagen met VDAB en er bijzondere aandacht gaat naar de meest kwetsbaren en inclusie op de werkvloer.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is