Totale openheid over belangen overheidsmanagers

Door Steven Vandeput op 20 juli 2017, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Politiek
Steven Vandeput

Steven Vandeput, minister van Ambtenarenzaken, hecht groot belang aan de onkreukbaarheid van topambtenaren. Daarom moeten federale topmanagers bij hun aanstelling voortaan openheid verschaffen over zowel hun politieke als hun zakelijke belangen. Ook hun partner en kinderen worden verplicht om aandelen, functies of activiteiten in bedrijven en verenigingen mee te delen. Wie een politiek mandaat heeft, kan geen topmanager worden. “Op deze manier garanderen we de integriteit van de ambtenarij”, stelt minister Vandeput.

Er komt ook een maximumtermijn voor wie een overheidsdienst leidt. Na maximaal twee mandaten van zes jaar moet hij of zij andere oorden opzoeken. Minister Vandeput voorkomt bovendien dat topmanagers snel terugkeren als consultant. De eerste drie jaar na hun vertrek mogen zij hun voormalige organisatie niet adviseren.

Politieke invloed inperken

Momenteel hebben topmanagers nog vaak een verleden op kabinetten en dus een politieke stempel. Om de invloed van de politiek in te perken wil minister Vandeput meer mensen uit de privésector aantrekken. Een deel van de selectieprocedure voor federale topjobs wordt om die reden aan een extern bureau uitbesteed in plaats van aan Selor, het federale selectiebureau.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is