Structurele samenwerking in Hasselts studentenlandschap

Door Steven Vandeput op 23 mei 2022, over deze onderwerpen: Hasselt

Met 22.000 zijn ze vandaag, de studenten die elke dag naar de campus trekken in Hasselt. “De titel ‘Hasselt studentenstad’ is dus zeker op z’n plaats”, aldus Habib El Ouakili, schepen van Onderwijs en studentenzaken. “Maar we zijn ambitieus en willen nog beter doen. Om Hasselt verder uit te bouwen als studentenstad – een van dé prioriteiten in ons bestuursakkoord - ontwikkelden we een breed gedragen studentenbeleidsplan”, aldus El Ouakili. “We gaan via een structurele samenwerking met alle actoren binnen het studentenleven Hasselt nog meer op de kaart zetten als studentenstad”, klinkt burgemeester Steven Vandeput ambitieus

 

Het nieuwe plan is op maat van studenten, van de stad en van de instellingen. “Om als ‘stad met studenten’ te evolueren naar een ‘stad voor studenten’, werden enkele strategische doelstellingen afgeklopt en neergeschreven in ons studentenbeleidsplan”, verklaart El Ouakili.

“Cruciaal daarbij is dat het volledige Hasseltse studentenlandschap structureel gaat samenwerken. We zijn dan ook verheugd dat alle onderwijsinstellingen zich achter dit plan scharen,” vult burgemeester Vandeput aan.

 

"Om die ambitieuze doelstelling waar te maken, zal een ‘studentenambtenaar’ binnenkort de touwtjes in handen te nemen.  Hij of zij zal niet enkel toezien op de uitvoering van de acties, maar wordt het aanspreekpunt als het gaat over studenten of studentenzaken." 

 

Beleving en ontmoeting

 

 Eén van de werkpunten wordt de studentenbeleving in de stad. “Onze studenten krijgen een plek in de stad: om te studeren, om te feesten, kortom om student te zijn”, vertelt de schepen van Jeugd. “Om onze stad nog meer te laten bruisen, maken we werk van bijkomende ontmoetingsplekken en van een aantrekkelijk vrijetijdsaanbod – denk aan sport, cultuur, maar evenzeer horeca. Een studentenkwartier – een plek waar jongeren thuis zijn en dingen kunnen organiseren - behoort tot onze wensen. Door onze stadsdiensten wordt nu reeds onderzocht waar dit mogelijk is.” 

 

Bereikbaarheid en huisvesting

 

Ook op vlak van huisvesting en bereikbaarheid worden er in de toekomst bijkomende inspanningen geleverd. “We bouwen onze fietsinfrastructuur verder uit en voorzien meer uitgeruste parkeerpockets aan de verschillende mobipunten (cfr. Mobicon)”, verklaart schepen van Mobiliteit en Wonen Marc Schepers. “Dat - samen met een sterk openbaar vervoer - maakt onze stad ten alle tijde vlot bereikbaar voor studenten.” Via het vergunningenbeleid zet schepen Schepers verder in op meer betaalbare en kwaliteitsvolle koten. Zo wil het stadsbestuur nog meer kotstudenten aantrekken.

 

Ondernemerschap en welzijn

 

“Samenwerking tussen studenten en ondernemers is een bijkomende troef die we nog meer gaan uitspelen”, weet burgemeester Vandeput. “Via onder meer ondernemerschapsprogramma’s, begeleiding op maat en pilootprojecten kunnen studenten proeven van het ondernemerschap en er ervaring opdoen.” Het jonge creatieve talent is volgens de burgemeester een absolute meerwaarde voor het economische leven in Limburg.

 

“Studenten moeten zich natuurlijk goed voelen in Hasselt”, benadrukt El Ouakili. Welzijn en mentale gezondheid staan dan ook hoog op de agenda. “Hasselt moet een plek worden waar studenten zich thuis voelen, geïnspireerd worden en waar ze zich verder ontwikkelen. Want wat onze studenten ook ondernemen in hun volwassen leven, ze zijn en blijven de ambassadeurs van onze stad.”

  

Onbekend is onbemind

 

Om Hasselt nog meer op de kaart te zetten als studentenstad, is ook de kracht van communicatie nodig. “Het is nu aan ons om de vele kwaliteiten van studentenstad Hasselt  duidelijk kenbaar te maken. Hasselt wordt nu misschien nog niet meteen spontaan geassocieerd met het studentenleven. Daar gaan we verandering in brengen. We moeten nog meer tonen wat we al bewezen hebben en wat we nog in onze mars hebben”, aldus burgemeester Steven Vandeput. “Via een uitgebreide communicatiecampagne – in nauwe samenwerking met alle onderwijsinstellingen - hopen we alvast jongeren warm te maken voor Hasselt.” Starten doen ze bij de Hasseltse schoolgaande jeugd. “Een goede doorstroming van de leerlingen aan de Hasseltse secundaire scholen is één van de prioriteiten. Dat talent willen we in onze stad houden en verder ontwikkelen”, besluit El Ouakili.

  

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is