Strengere controles in stationsbuurt

Door Steven Vandeput op 29 september 2019, over deze onderwerpen: Hasselt

HASSELT – De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) zal overgaan tot systematische identiteitscontroles in de Hasseltse stationsbuurt. Dat besliste burgemeester Steven Vandeput. “Onze diensten ervaarden dat de sfeer bij interventies grimmiger werd. Bovendien nam het aantal meldingen toe. Daarom geef ik deze eerder uitzonderlijke machtiging”, aldus Vandeput.

 

De politie LRH voert al geruime tijd interventies uit in de stationsomgeving. Daarbij worden heel wat vaststellingen van overlast gedaan. Bovendien blijven zowel de lokale politie als het stadsbestuur meldingen en klachten ontvangen van buurtbewoners en pendelaars. “We stelden vast dat het aantal meldingen en de daaropvolgende PV’s in de stationsbuurt toeneemt. In overleg met de politie heb ik daarom tijdelijk een machtiging gegeven om in die omgeving tijdelijk systematische identiteitscontroles uit te voeren. Deze maatregel zal lopen tot vrijdag 28 oktober”, aldus de burgemeester.  

“Hiermee willen we de criminele feiten en daden van overlast uit de anonimiteit halen en zodoende de overtreders in kaart brengen. We werken hiervoor in een duidelijk afgebakende omgeving. Zo kunnen onze politiediensten efficiënt en doelgericht te werk gaan”, legt Steven Vandeput uit.

 

VOLTHA-plan

 

In 2016 lanceerde toenmalig burgemeester Hilde Claes (Helemaal Hasselt) het VOLTHA-plan. Dit plan moest de leefbaarheid van de stationsbuurt verbeteren en zette in op preventieve en repressieve maatregelen. In het huidige Hasseltse bestuursakkoord staat te lezen dat het VOLTHA-plan geëvalueerd en aangepast zal worden aan de veiligheidssituatie van vandaag.

“Een tijdelijke machtiging voor systematische identiteitscontroles is een eerste stap richting een aangepast VOLTHA-plan. We stellen immers vast dat de problematieken van destijds niet meer dezelfde zijn als vandaag. Bovendien moeten we er ook over waken dat de problemen zich niet verplaatsen”, aldus Steven Vandeput die tevens aan het hoofd staat van de politiezone LRH.

 

BRUISENDE BUURT

 

Het stadsbestuur doet de nodige inspanningen om van de stationsbuurt terug een bruisende buurt te maken. Momenteel wordt het masterplan stationsbuurt herwerkt. Steven Vandeput: “We willen de buurt nieuw leven inblazen door samen met de investeerders te focussen op projecten op mensenmaat. De stationsbuurt evolueert zo naar een creatieve, jonge en aangename buurt. Na heel wat federaal getouwtrek ben ik ook blij dat de NMBS eindelijk begonnen is aan de renovatie van het stationsgebouw. Onze politiediensten, de dienst Preventie en de wijkwerkers hebben de voorbije jaren extra ingezet op de veiligheid in de stationsbuurt. Dat moeten we blijven doen”, besluit burgemeester Steven Vandeput.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is