Eind vorig jaar kon minister Vandeput de krachtlijnen van zijn strategische visienota al bekendmaken. “We evolueren naar een leger van 25.000 mensen”, herhaalde hij in Terzake. “Een leger dat beter is uitgerust en waarmee we ook op lange termijn de bijdragen kunnen blijven leveren waarvoor we vandaag internationaal worden erkend.” Met dat doel voor ogen worden er ook duidelijke keuzes gemaakt. “Er zijn een aantal taken die we niet meer gaan doen”, aldus Vandeput. “Zo bouwen we een stukje af in luchtverdediging. En we gaan ook niet meer investeren in het hele zware landmaterieel. Anderzijds kiezen we wel ervoor om vijf gemotoriseerde bataljons binnen onze landmacht te behouden: dat zijn er evenveel als vandaag, maar dan wel volledig uitgerust, zodat onze landtroepen effectief hun taken in alle veiligheid kunnen uitvoeren. Als je de tijd neemt om het hele document door te nemen, zal je trouwens vaststellen dat een meer evenwichtig plan heel moeilijk op te stellen is. Nu gaat er vooral aandacht naar de vervanging van de F-16’s, maar we besteden evengoed een derde van het budget aan de marine en een derde aan de landmacht.”

Internationale solidariteit respecteren

Met deze strategische visie op Defensie kan dit land op de komende NAVO-top in Warschau alvast tonen dat het internationale solidariteit ernstig neemt. “We moeten ons aandeel leveren in de internationale veiligheid”, beseft Vandeput maar al te goed. “We hebben in het verleden altijd kunnen rekenen op internationale partners, als het ging over onze veiligheid. Maar zij verwachten ook van ons een bijdrage op het moment dat dit nodig is. Vandaag kunnen wij die bijdrage nog leveren. Maar als we niet opnieuw gaan investeren, als we ons materieel niet vervangen en geen aandacht hebben voor een aantal nieuwe activiteiten die noodzakelijk zijn binnen Defensie, zoals cyber, dan riskeren we in de toekomst schromelijk tekort te schieten.”

De nieuwe investeringen komen er na zowat een kwarteeuw van besparingen bij Defensie. “Na het einde van de Koude Oorlog is niet alleen België maar heel Europa beginnen te desinvesteren in Defensie”, merkt Vandeput op. “En wij zijn daar wat te ver in doorgegaan”, waarmee hij verwijst naar het beleid van vorige regeringen. “Bij haar aantreden heeft deze regering daarom in het regeerakkoord geschreven dat we aan Defensie opnieuw de middelen moeten geven om haar taken naar behoren uit te voeren.” Deze regering maakt zo een duidelijke breuk met het beleid uit het verleden. Tegelijk zet zij een realistisch investeringstraject uit voor de langere termijn, dat dus ook door volgende regeringen moet worden gedragen. “We moeten vandaag wel onze verantwoordelijkheid nemen, want al in 2025 zou het anders volledig foutlopen”, besluit Vandeput.

Bekijk op deredactie.be* het volledige interview met minister Vandeput in Terzake.
 

*Door veranderingen aan de website van de VRT is dit mediaoptreden niet langer te bekijken.