Stadsbestuur brengt nieuw leven in de stationsbuurt

Door Steven Vandeput op 12 april 2021, over deze onderwerpen: Hasselt

HASSELT - De stad Hasselt heeft een akkoord over de woonontwikkelingen in de Hasseltse stationsbuurt. De kraakpanden worden nog voor de zomer gesloopt waarna op de hoek van de Bampslaan-Geraertsstraat een nieuw woonproject opgetrokken zal worden. “We verleggen de focus naar kwalitatief en betaalbaar wonen en werken meteen aan een veilige en aangename stationsbuurt!”, aldus schepen van ruimtelijke ordening Marc Schepers en Burgemeester Steven Vandeput

Projectontwikkelaar Unicas diende in 2019 een vergunningsaanvraag in voor een woningbouwproject op de hoek van de Bampslaan en de Geraertsstraat. Omdat het project volgens de stad Hasselt op diverse punten afweek van wat goede en kwalitatieve stadsontwikkeling hoort te zijn, werd de aanvraag geweigerd. “Bij aanvang van deze bestuursperiode was het onze belofte om de ruimtelijke ontwikkeling van Hasselt terug in handen te nemen. Dat hebben we in dit dossier duidelijk gedaan”, aldus burgemeester Steven Vandeput.

De projectontwikkelaar ging echter in beroep bij de bestendige deputatie en verkreeg alsnog zijn vergunning. Het Hasseltse stadsbestuur bleef aandringen op dialoog met de projectontwikkelaar om samen tot een beter project te komen.

“Na een intensieve moeilijke onderhandeling met de projectontwikkelaar zijn we er gelukkig in geslaagd om de visie van het huidige stadsbestuur te verwerken in dit project”, verduidelijkt Marc Schepers. Die visie verlegt binnen nieuwbouwprojecten de focus naar een duurzame mobiliteit, betaalbaar en kwalitatief wonen en meer groen. “Door deze punten te integreren, ontstaat een project meer op maat van Hasselt en in deze vorm kan het voor ons nu wel gerealiseerd worden”, vult burgemeester Steven Vandeput aan.

Projectontwikkelaar Manu Renard van UNICAS laat weten tevreden te zijn met het resultaat van de gevoerde onderhandelingen en wil samen met het stadsbestuur de stationsbuurt een nieuw elan geven: “We zijn blij dat we eindelijk aan de slag kunnen in Hasselt en beginnen zo snel mogelijk met de sloop van zodra onze goedgekeurde vergunning binnen is.”

BETAALBAAR WONEN

Aanvankelijk was het project groter opgevat, maar op vraag van de stad Hasselt heeft de ontwikkelaar de plannen afgeslankt van 6 tot 4 bouwlagen. In totaal is er nu sprake van een tachtigtal appartementen en een beperkt aantal commerciële ruimtes.

“Daarnaast zijn we met de projectontwikkelaar overeengekomen dat er 20 van deze 80 wooneenheden aan een gunstig tarief in de markt gezet gaan worden. Met dit aanbod betaalbare woningen mikken we specifiek op jonge starters, éénoudergezinnen en alleenstaanden: een steeds groter wordende doelgroep die in het verleden helaas te vaak vergeten werd als het ging over nieuwbouwprojecten”, aldus Schepers. “Deze gezonde mix van bewoners bevordert trouwens de sociale cohesie en brengt nieuw leven in de stationsbuurt.”

MOBILITEIT

Er komt een ondergrondse parkeergarage van twee verdiepingen, maar deze zal niet enkel voorbehouden worden voor de bewoners. “Een vast aantal parkeerplaatsen wordt voordelig aangeboden aan handelaars of bewoners in de buurt. Op die manier verlichten we alvast de parkeerdruk in de stadsomgeving. Een ander deel van de parkeerplaatsen biedt een oplossing voor de parkeervraag van bedrijven in de buurt”, verduidelijkt Schepers. “Door de parkeervraag zo veel mogelijk onder de grond te brengen kan daar waar vroeger werd geparkeerd, ingezet worden op een kwalitatieve en groenere open ruimte.”  

Het verbeteren van de mobiliteit in en rond de stationsomgeving staat al een hele tijd op de agenda van de stad: dit wordt vorm gegeven binnen het Masterplan Stationsbuurt. “We werken naar de herinrichting van het stationsplein met onder meer een modern busstation en een grote fietsenparking. Om meer mensen naar de binnenstad te lokken, zorgen we voor een heringerichte Bampslaan met betere en groenere verbindingen tussen het stationsgebouw en het centrum die bovendien uitermate geschikt zijn voor wandelaars en fietsers.

MEER GROEN

In de oorspronkelijke bouwplannen werd er weinig aandacht besteed aan groen. Daar komt nu verandering in. Schepers: “Naast de binnentuin, die ook voor de buurt toegankelijk is, zal er nu ook een daktuin worden gerealiseerd die het groengevoel in de Bampslaan zal versterken. Geheel volgens onze nieuwe groenrichtlijnen zal de ontwikkelaar ook financieel bijdragen om te investeren in groeninfrastructuur in Hasselt. Bijkomend biedt de projectontwikkelaar ook een stuk grond in de Borggravevijverstraat aan om om te zetten in groen.”

VEILIGHEID

Mede dankzij overlastacties van de politie en de verstrengde maatregelen met betrekking tot alcoholverbruik op straat en het vervroegde sluitingsuren voor horeca in de stationsbuurt, is het onveiligheidsgevoel licht gedaald. De meest recente branden in verschillende kraakpanden tonen echter aan dat dat probleem nog niet helemaal opgelost is.

“De stationsbuurt wordt al vele jaren geteisterd door een onveiligheidsgevoel. We staan te popelen om eindelijk de lei schoon te vegen en te beginnen aan de opwaardering van de stationsbuurt die velen beloofd hebben maar die wij gaan realiseren”, besluit burgemeester Steven Vandeput en Marc Schepers

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is