Stad Hasselt zet vol in op BIN’s

Door Steven Vandeput op 2 november 2019, over deze onderwerpen: Hasselt

Het Hasseltse stadsbestuur schakelt een versnelling hoger op het vlak van Buurtinformatienetwerken, kortweg BIN’s. “Een goed georganiseerd BIN zorgt voor een veiligere buurt en een efficiëntere crisiscommunicatie. De veiligheid en de leefbaarheid van de buurt wordt erdoor verhoogd”, aldus burgemeester Steven Vandeput die hoog inzet op veiligheid tijdens deze bestuursperiode.

 

“Burgers willen steeds vaker zelf een engagement opnemen om de veiligheid in hun buurt te vrijwaren. Buurtinformatienetwerken zijn hiervoor het uitgelezen middel. Burgerparticipatie en bij uitbreiding BIN’s vormen een belangrijk onderdeel van het lokale veiligheids- en preventiebeleid”, licht burgemeester Vandeput toe. “Ook in de context van woninginbraken is sociale controle, waarbij buren een oogje in het zeil houden op elkaars woning, één van de belangrijkste maatregelen om inbraken in de buurt te helpen voorkomen.”

Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband  tussen burgers, politie en bestuurlijke overheden met de bedoeling om informatie uit te wisselen volgens een vooraf uitgewerkt communicatieplan. De drie pijlers van een BIN bestaan uit participatie, communicatie en preventie. Be-Alert, het alarmplatform van de overheid bij rampen, ontwikkelde ook een communicatiemiddel specifiek voor BIN’s.

“De vele WhatsApp-groepen die er momenteel in omloop zijn ter preventie van criminaliteit in de buurt hebben een goede insteek, maar stuiten op beperkingen.  Bovendien is het voor de gebruiker niet altijd duidelijk welke platformen juist gebruikt moeten worden voor welk doel. Met  de uitbreiding van het Be Alert-systeem, is er een direct contact met de politie en kan die dus meteen de ernst van de situatie juist inschatten. De boodschap komt meteen aan. Dat is een cruciaal voordeel. Niets weerhoudt een buurt echter om hun WhatsApp-groep te behouden voor bijvoorbeeld buurtcommunicatie”, vervolgt Vandeput. “Wij moedigen elke Hasselaar aan zich aan te sluiten op het systeem Be-Alert, waardoor de burger niet alleen rechtstreeks met zijn buurt zal kunnen communiceren, maar waarmee de stad, de brandweer of de politie ook regelrechte boodschappen naar een buurt kan sturen ingeval van nood.

Be-Alert is momenteel al geïmplementeerd in de stad Hasselt waardoor de uitbreiding met de optie BIN vlot kan verlopen. Bijkomend voordeel is dat het gebruik van de BIN-module ook de bekendheid van Be-Alert zal verhogen. Om van start te gaan met buurtinformatienetwerken, is het noodzakelijk dat er een huishoudelijk reglement en een charter worden afgesloten met de lokale overheid.

Om een BIN op een gestructureerde wijze vorm te geven, heeft elke partner vooraf bepaalde rollen. Vandeput: “De burger is de initiatiefnemer en coördinator. Het engagement moet vanuit de buurt komen. De lokale politie is verantwoordelijk voor de opvolging en verspreidt dringende berichten naar het BIN. De lokale overheid, i.c. de dienst preventie, faciliteert de opstart, is het aanspreekpunt en kan niet-dringende berichten versturen.”

Er komt nog een uitgebreide communicatiecampagne van de stad om het systeem aan de inwoners toe te lichten. Aan de ingang van elke BIN komt ook een officieel erkend informatiebord. “We hopen dat begin volgend jaar de eerste BIN’s van start beginnen te gaan”, besluit Vandeput.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is