De afgelopen jaren waren een serieuze uitdaging voor lokale besturen, zeker op financieel vlak. De coronacrisis, de Oekraïnecrisis en de inflatie- en energiecrisis volgden mekaar in sneltempo op. “Maar we hebben steeds de juiste balans gezocht tussen een sterk investeringsbeleid en een gezonde begroting. En dat bewijzen we opnieuw met de huidige cijfers,” opent Frank Dewael.

 

Consequente schuldafbouw

 

Stad Hasselt is de enige centrumstad die, niettegenstaande de crisissen, sedert 2018 consequent jaar na jaar haar schulden heeft afgebouwd. “De schuld bedroeg in 2018 nog 2.530 euro per Hasselaar en wordt in 2025 teruggebracht tot 1.460 euro per Hasselaar,” aldus burgemeester Vandeput.

 

Goede huisvader

 

De financiën van de stad Hasselt werden aangepakt als een goede huisvader. Om te investeren moet je lenen. Zoals elk gezin moet opletten dat ze haar leningen kan blijven afbetalen, moet ook de overheid dit doen. Dat is exact wat wij gedaan hebben. De investeringen gaan bovendien rechtstreeks naar de Hasselaar en een beter Hasselt.

 

Verantwoord investeren

 

De meest in het oog springende investering is de bouw van de gloednieuwe kunstenwerkplaats op het Groenplein, waar nu het oude administratief centrum is gevestigd.

We behouden het uitzicht van dit iconische gebouw en geven er een geheel nieuwe invulling aan. Hier is een rechtstreekse bouwkost van 11,35 miljoen euro gemoeid. Waarbij we kunnen rekenen op een subsidie van de Vlaamse Overheid van vijf miljoen euro,” aldus Frank Dewael.

 

Vandeput: ”De stad zal de bouwwerken uitvoeren waarna de culturele organisaties - het Nieuwstedelijk, B-Classic, Cinema Zed en VONK – de exploitatie voor hun rekening zullen nemen. Ze zullen instaan voor de exploitatiekosten en nemen zo hun verantwoordelijkheid op met als doel Hasselt cultureel op de kaart te zetten.”

 

Ook zet het bestuur fors in op beleving. “De zomer van 2024 zal zeer goed gevuld zijn met het EK Wielrennen, Theater op de Markt en de Virga Jessefeesten,” aldus Dewael.

 

Maar daar blijft het niet bij. “We blijven, over heel Hasselt verspreid, investeren in onze infrastructuur. De herinrichting van de Boudewijnlaan, de verbindende fiets- en voetgangersbrug aan de Elfde Liniestraat, de Diepstraat in Kuringen, rioleringswerken in onze deelgemeenten, … het zijn maar enkele voorbeelden van werken die de Hasselaar rechtstreeks ten goede komen. Verder staan onder meer de heraanleg van het skateterrein in het Kapermolenpark en de aanleg van de skateparken in Kermt en Sint-Lambrechts-Herk, de start van de heraanleg van het park Beukenhof en nog heel wat extra groene investeringen op de agenda. Ook sportclubs die grote investeringen willen doen in hun infrastructuur, zoals hockeyclub Hasselt Stix, kunnen via een subsidiereglement extra investeringsmiddelen krijgen. We blijven kortom investeren op alle vlakken van de samenleving en in al onze deelgemeenten,” geeft Vandeput mee.

 

Realisatiegraad

 

“Dat we dit alles kunnen doen zonder de belastingen te verhogen, ligt volledig in lijn met wat we bij de start van deze bestuursperiode aan de Hasselaar beloofd hebben,” vult Dewael aan.

 

“Uiteindelijk zullen we afkloppen op een realisatiegraad van meer dan 90%. Dat wil zeggen dat we bijna alles wat we vooropstellen ook effectief uitvoeren. Als je weet dat 6 op 10 van de Vlaamse lokale besturen maar de helft of minder investeren van wat ze beloven, dan is onze realisatiegraad een schitterende prestatie. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen,” besluit burgemeester Vandeput.