Als een kindje dat meer dan zes maanden gedragen werd kort voor of na de geboorte overlijdt, moet hiervan, zoals bij elk ander overlijden, een akte van overlijden worden opgesteld. De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden).

Werd het kind tussen 140 en 179 dagen gedragen, dan kan het kindje wettelijk worden aangegeven en officieel een naam krijgen. Werd het kind geen 140 dagen gedragen, dan wordt het kindje niet wettelijk aangegeven en krijgt het officieel geen naam.

“De groep van ouders met een stilgeboren kindje van minder dan 140 dagen valt dus buiten de regelgeving. Hun kindje heeft nooit officieel bestaan. Terwijl de ouders wel al een nauwe band hebben gecreëerd en het verlies uiteraard ook verschrikkelijk is. Graag zouden we die groep van sterrenouders toch een hart onder de riem willen steken. Zij zijn daar zelf ook vaak vragende partij voor. Daarom willen we een sterrenregister opstarten in Hasselt,” aldus Vandeput.

 

Alle sterrenkindjes, ongeacht de zwangerschapsduur, kunnen symbolisch geregistreerd worden in dit sterrenregister. Vandeput: “Deze symbolische aangifte heeft geen juridische gevolgen. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan de registratie in het sterrenregister. Zo is dit onafhankelijk van de zwangerschapsduur, mogen ouders zonder beperking vrij de naam kiezen, is de registratie zonder beperking in tijd, hoe lang het ook geleden is en de ouders moeten geen 'bewijs' tonen om hun kindje te kunnen registeren. Wel moet er een link zijn met de stad Hasselt: ofwel zijn de ouders inwoners ofwel werd het kindje geboren in Hasselt. Er wordt een bewijs van registratie meegegeven aan de ouders als bewijs van inschrijving in het sterrenregister.”  

Schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen vult aan: “Eens ingeschreven kunnen we hen – indien ze dat wensen - ook op de hoogte houden van de activiteiten die we als stad Hasselt in het kader van dit thema organiseren. Ik denk dan aan de Koesterweek van 8 tot 15 december en Wereldlichtjesdag die tijdens een pakkende ceremonie in de Japanse Tuin op zondag 10 december wordt gehouden.”

 

Een registratie in het sterrenregister kan op afspraak aan het loket in het stadhuis bij de dienst Burgerlijke Stand. Ook zal de mogelijkheid geboden worden om de aangifte digitaal te doen, via de website, op www.hasselt.be/sterrenregister

Onderwerpen