Reglement begraafplaatsen krijgt opfrissing

Door Steven Vandeput op 1 juli 2022, over deze onderwerpen: Hasselt

De stad Hasselt gaf haar huishoudelijk reglement rond de begraafplaatsen een opfrissing. “Met dit nieuwe reglement scheppen we rechtszekerheid, duidelijkheid én introduceren we enkele nieuwigheden,” aldus burgemeester Steven Vandeput en schepen van Begraafplaatsen Laurence Libert. Zo wordt de leeftijdsgrens voor een kosteloze begraving opgetrokken van 6 naar 17 jaar.

 

Het huishoudelijk reglement van de begraafplaatsen bepaalt de algemene afspraken voor de begraafplaatsen in Hasselt. Dit reglement vormt een aanvulling op de codex politieverordeningen en moet samen gelezen worden met het retributiereglement betreffende begravingen en crematies. 

“De regels werden nu duidelijk op papier gezet. Bovendien was het de ideale gelegenheid om een paar nieuwe elementen in te voeren. Zo wordt de leeftijdsgrens voor kosteloze begravingen opgetrokken naar 17 jaar. Voorheen was dat zes jaar,” legt schepen van Begraafplaatsen Libert uit. “We voorzien daarnaast extra ruimte aan de rand van de strooiweide en het strooibos voor bezinning en herdenking. Hier kunnen nabestaanden ook bloemen en dergelijke neerleggen zodat de weide en het bos zelf vrij kunnen blijven.”

 

Oud-strijders

 

De begraving van oud-strijders blijft kosteloos maar wordt uitgebreid. “Ook alle militairen van de Koreaoorlog en de militairen die nadien in opdracht van België, de EU, de VN of de NAVO gesneuveld zijn in operatie, krijgen nu een kosteloze begraving. Verder kunnen we als stadsbestuur ook graven van lokaal historisch belang aanduiden. Deze worden vijftig jaar bewaard en door de stadsdiensten onderhouden. Tenslotte kan iedereen het peterschap van een graf op zich nemen. Die persoon of vereniging staat dan in voor het behoud en onderhoud van het grafmonument,” aldus nog burgemeester Vandeput.

Graven waarop de nabestaanden beslissen geen concessie te nemen, worden vanaf nu gedurende 25 jaar kosteloos bewaard. Voor de concessie blijft de huidige termijn van 50 jaar van toepassing.

Er werd geen verhoging van de tarieven doorgevoerd.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is