Regering pakt uit met 28 nieuwe veiligheidsmaatregelen: “We moeten het net rond terroristen en zware criminelen verder sluiten”

Door Jan Jambon, Theo Francken, Steven Vandeput, Johan Van Overtveldt op 15 mei 2017, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Syrië, Veiligheid, Justitie, Staatsveiligheid, Infografieken, Verandering
Vingerafdruk

Op de eerste van drie zogenoemde superministerraden heeft de federale regering een pakket van 28 nieuwe maatregelen goedgekeurd die de veiligheid van de burgers moeten verhogen. Een aantal daarvan vergroot de slagkracht van de veiligheids- en inlichtingendiensten in hun strijd tegen terreur, zware criminaliteit en steeds meer ook cybercriminaliteit.

“Concreet voeren we de strijd op tegen identiteitsfraude, tegen de financiering van het terrorisme en tegen IS”, zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “We investeren ook in een betere informatiegaring en -deling en in een sterkere beveiliging van gevoelige plaatsen.” Met het oog op de repatriëring van illegalen die een gevaar vormen voor de veiligheid komen er ook meer plaatsen bij in gesloten opvangcentra. Alle voorziene maatregelen zijn goed voor een jaarlijkse bijkomende budgettaire inspanning van 105 miljoen euro.

Chip met vingerafdruk

Om komaf te maken met identiteitsfraude, wordt de gewone elektronische identiteitskaart vervangen door een biometrische. Die bevat een chip waarop je naast een pasfoto bijvoorbeeld ook een vingerafdruk kunt bewaren. “Dat kan een belangrijke hulp zijn bij identificatie in terrorismedossiers, maar evengoed in de strijd tegen sociale fraude en mensensmokkel”, merkt Jambon op. “Een vingerafdruk is trouwens al langer vereist voor het aanvragen van een Belgisch paspoort.”

Geldschieters in het vizier

De regering blijft ook de geldschieters van de terroristen viseren. “We gaan de transparantie op het vlak van fondsenwerving nog verscherpen”, kondigt minister van Financiën Johan Van Overtveldt aan. “Met dat doel komen er ook doelgerichte fiscale controles op vzw's die betrokken kunnen zijn bij de financiering van terrorisme.”

Informatie is cruciaal

De strijd tegen terrorisme en criminaliteit begint bij het verzamelen en delen van nuttige, betrouwbare informatie. Om dat cruciale proces te ondersteunen en te versterken, wordt onder meer de gemeenschappelijke OCAD-database van Syriëstrijders uitgebreid met de gegevens van zogenoemde ‘homegrown terrorist fighters’: jihadi's die in België radicaliseren en hier ook een aanslag willen plegen, eerder dan in het buitenland te gaan strijden. “Tegelijk versterken we onze informatiediensten in het buitenland”, zegt minister Jambon. “We moeten ons namelijk voorbereiden op de mogelijke terugkeer van meer dan honderd Belgische Syriëstrijders. We mogen daarin geen enkel risico nemen en zetten dan ook alles op alles.”

Met het oog op een betere informatiegaring wordt het ook mogelijk om een beroep te doen op burgerinfiltranten en spijtoptanten. Het inschakelen van burgerinfiltranten is een nieuwe bijzondere opsporingsmethode en kan dus enkel als andere onderzoekstechnieken niet mogelijk zijn. Ook samenwerken met spijtoptanten kan enkel bij zware misdrijven, indien absoluut noodzakelijk en niet voor alle profielen.

Conformiteitscontroles

Gevoelige locaties zoals treinstations en luchthavens worden voortaan nog beter beveiligd. Zo moeten vliegmaatschappijen voor vluchten binnen de Schengenzone vanaf het najaar controleren of de reis- en identiteitsdocumenten van passagiers overeenstemmen. En in internationale treinstations komen er extra bewakingscamera’s en veiligheidspoortjes. Gevoelige functies op die plaatsen worden ook nog beter gescreend.

Meer opvangcapaciteit in gesloten centra

Ten slotte gaat de regering het aantal plaatsen in gesloten opvangcentra drastisch verhogen van 538 naar 1.066. “We zullen in staat zijn om fors meer personen in illegaal verblijf te repatriëren”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “Nog te veel mensen leggen het bevel om het grondgebied te verlaten naast zich neer.”

Infografiek speciale ministerraad Veiligheid

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is