Regering hakt belangrijke knopen door in ‘kerstakkoord’

Door Steven Vandeput, Jan Jambon, Johan Van Overtveldt op 23 december 2015, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Horeca, NMBS, Veiligheid, Politie, Leger, Militaire operaties, Infografieken, Verandering

In de aanloop naar Kerstmis heeft de federale regering nog verschillende zware knopen doorgehakt voor een aantal kernbevoegdheden, zoals veiligheid, defensie, economie en het sociaal overleg. In een zestal belangrijke dossiers werden structurele en substantiële akkoorden afgesloten. Concreet gaat het om de toekomst van ons leger, de kerntaken van de politie, de invoering van de witte kassa in de horeca, de re-integratie van langdurig zieken op onze arbeidsmarkt, de versoepeling van nachtarbeid in de e-commerce en het sociaal overleg bij de NMBS.

Een eerste belangrijk akkoord omhelst het langverwachte toekomstplan voor Defensie. Daarin is 9,2 miljard euro voorzien voor investeringen in alle onderdelen van ons leger: land-, lucht- en zeemacht, maar ook (cyber)intelligence. Zo moet tegen 2030 de aankoop van 34 gevechtsvliegtuigen rond zijn. Daarvan zouden de eerste exemplaren al tussen 2023 en 2028 geleverd worden. Daarnaast investeert het leger in twee fregatten, zes mijnenjagers en zes drones. “De afgelopen decennia daalde het defensiebudget voortdurend. Vandaag maken we een historische kentering en investeren we opnieuw in de toekomst van onze krijgsmacht”, zegt minister van Defensie Steven Vandeput.

Een slanker en jonger leger

Tegen 2030 wil Vandeput het personeelsbestand bij Defensie verder afslanken, van 32.000 naar 25.000 voltijdse manschappen. Tegelijk moet de gemiddelde leeftijd dalen van 40 naar ongeveer 34 jaar. “We kiezen voor een slankere en jongere organisatie, met een aangepast, modern personeelsbeleid en -statuut”, aldus de minister, die voorts de vorming en het kennismanagement binnen de organisatie wil versterken. “Ook in onze opdracht is er een verschuiving, naar ondersteunende missies en conflictpreventie”, merkt hij op. “Een overheid moet niet alles willen doen, maar zich focussen op haar kerntaken en die verantwoordelijk, efficiënt en kostenbewust uitoefenen.”

Eindelijk meer blauw op straat

Ook over de kerntaken van de politie bereikten de federale ministers een akkoord. Deze regering wil meer blauw op straat, waar en wanneer nodig. Ook wil ze meer middelen en capaciteit kunnen inzetten voor prioritaire taken. Daarom krijgt de politie er de komende jaren op het terrein 2.500 extra manschappen bij, waaronder een nieuw korps van 1.660 man dat specifiek zal instaan voor bewakings- en beschermingsopdrachten. Dat nieuwe korps, dat onder de federale politie valt, zal vooral bestaan uit personeel dat overkomt van Defensie en Justitie. De lokale en de federale politie krijgen dan weer 450 en 400 extra mensen erbij, respectievelijk voor snelle lokale interventies dichtbij de burger en voor een harde aanpak in prioritaire domeinen, zoals de strijd tegen zware criminaliteit en terrorisme en het versterken van de wegpolitie.

Focus op kerntaken

In het kader van die personeelshervormingen wordt ook het takenpakket van de politie herbekeken. Zo zal een deel van de opdrachten die de politie nu uitvoert, zoals het bewaken van de kerncentrales, betalend worden. Voor sommige opdrachten zal de politie meer samenwerken met privé-partners, andere zal ze helemaal uitbesteden. Voorbeelden zijn de verwerking van pv's en het beheer van flitspalen. Enkele politietaken, zoals opvorderingen bij stakingen, worden dan weer simpelweg stopgezet. “De politie moet zich focussen op haar kerntaken, zoals de strijd tegen terreur en zware criminaliteit”, stelt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon. “Wat niet prioritair is, kan worden uitgevoerd door de privésector."

Witte kassa ‘gerepareerd’

Voor de invoering van de witte kassa in de horeca werd eveneens een nieuwe regeling getroffen. Dat was nodig omdat de Raad van State in oktober nog bezwaar had gemaakt bij de regeling die de vorige regering had uitgewerkt. Daarin was een zogenoemde tienprocentregel voorzien: als de omzet uit maaltijden meer dan tien procent van de totale omzet bedroeg, moest er een witte kassa worden geïnstalleerd. De nieuwe wet bepaalt nu dat horecazaken met een omzet onder de 25.000 euro uit voeding geen witte kassa moeten hebben. Uitbaters die reeds investeerden in een witte kassa als gevolg van de tienprocentregel, maar die zo'n kassa nu niet meer nodig hebben, zullen een compensatie krijgen.

“We zijn erin geslaagd om de wetgeving efficiënt te repareren, met respect voor de bezorgdheden van de horecasector”, besluit minister van Financiën Johan Van Overtveldt. “Ik ben blij dat we die ondernemers eindelijk rechtszekerheid kunnen bieden na jaren van onzekerheid. Dit is dan ook de doorstart van de witte kassa die zal zorgen voor een ‘verwitting’ van de sector.” In 2017 moet het systeem van de witte kassa volledig operationeel zijn, over alle beoogde horecazaken. Meer details over de nieuwe regeling vind je hier.

Informatie over de re-integratie van langdurig zieken op de arbeidsmarkt vind je hier.

Informatie over de versoepeling van de nachtarbeid in de e-commerce vind je hier.

Lees hier waarom een hervorming van het personeelsbeleid bij de NMBS noodzakelijk is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is