Plaatsverbod voor twee agressieve OCMW-cliënten

Door Steven Vandeput op 17 februari 2022, over deze onderwerpen: Hasselt

HASSELT - Recent werd de sociale dienst van stad Hasselt geconfronteerd met twee agressiegevallen tijdens consultaties in ‘t Scheep. “Onaanvaardbaar”, stelt burgemeester Steven Vandeput. “We hebben meteen veiligheidsmaatregelen genomen en bekijken hoe we structureel de spreekruimtes beter kunnen beveiligen.”

 

Één van de genomen veiligheidsmaatregelen is extra bewaking. Sinds vorige week wordt er een bijkomende bewakingsagent ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden op het Balieplein. 

 

“Na een onrustwekkende trend van toenemende verbale agressie, stellen we spijtig genoeg vast dat sommige mensen ook fysiek agressief te keer gaan tegen onze medewerkers. Dat is onaanvaardbaar en daar treden we streng tegen op”, aldus burgemeester Steven Vandeput. Beide OCMW-cliënten kregen daarom een plaatsverbod van 1 maand. Als zij zich binnen deze termijn in de buurt van ‘t Scheep begeven, worden ze meteen opgepakt door de politie.

 

De betrokken medewerkers en hun collega’s die aangedaan zijn door de voorvallen krijgen de nodige ondersteuning.

 

STRUCTURELE MAATREGELEN

 

Beide agressiegevallen speelden zich af in de consultatieruimtes van de sociale dienst, op de gelijkvloerse verdieping van ‘t Scheep. Om dit in de toekomst te voorkomen overweegt de stad structurele aanpassingen. “Het zou zonde zijn als we onze dienstverlening, die vandaag erg laagdrempelig en in nauw sociaal contact met onze cliënten verloopt, terug afstandelijker moeten maken omwille van het wangedrag van enkelingen. Het is net het sociaal contact dat van cruciaal belang is om mensen met een hulpvraag te ondersteunen”, besluit burgemeester Steven Vandeput.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is