Onderzoek naar snelle, rechtstreekse trein Hasselt - Antwerpen

Door Steven Vandeput op 25 juni 2019, over deze onderwerpen: Hasselt

De NMBS onderzoekt of er opnieuw een rechtstreekse trein tussen Hasselt en Antwerpen kan rijden. Daardoor zal de verbinding tussen de twee hoofdsteden heel wat sneller gaan. “We zijn blij dat de NMBS meedenkt aan de ontsluiting van Hasselt en Limburg. Hopelijk volgt Infrabel dat hiervoor een spoorlijn moet vrijgeven”, aldus burgemeester Steven Vandeput, die in mei hierover nog samenzat met de CEO van de NMBS, Sofie Dutordoir.

 

De NMBS is momenteel bezig met de voorbereiding van haar vervoersplan 2020 - 2023. Daarbij hoort een uitgebreide consultatieronde in samenwerking met de provincie. Alle Limburgse verantwoordelijken werden uitgenodigd om mee te denken aan dit nieuwe vervoersplan. Op maandag 24 juni kwamen ze samen in het provinciehuis. Hasselts burgemeester Steven Vandeput wachtte niet tot dat moment om samen te zitten met de top van de NMBS. “Begin mei had ik reeds een overleg met NMBS-CEO Sophie Dutordoir. Ook Patrice Couchard, algemeen directeur van NMBS station, was aanwezig bij de overleg. Het ging toen immers ook over de vorderingen van de werken aan het station van Hasselt. Die plannen werden ons toen nog eens toegelicht. Aan de achteringang van het station in Runkst zijn de werkzaamheden duidelijk merkbaar. Voor het bouwverlof zouden deze moeten afgerond zijn.” Het gaat dan over inrichting van de stationstoegang aan de kant van Runkst waarbij er bijzondere aandacht wordt besteed aan de faciliteiten voor fietsers en voetgangers. Zo worden er bijkomende fietsenstallingen en stallingen voor moto’s aangebouwd. Ook de onderdoorgang wordt aangepakt met de integratie van een lift en een trap. De werken aan de perrons worden na het bouwverlof aangevat. Die moeten de integrale toegankelijkheid van het Hasselts station grondig verbeteren.

“In de marge van dat overleg haalde ik ook nog de verbinding tussen Hasselt en Antwerpen aan. Daar kregen we heel wat vragen over en ik vroeg om opnieuw een rechtstreekse verbinding in te leggen. Nu moet je overstappen in Aarschot of de omweg via Brussel maken. Dan ben je al snel anderhalf uur onderweg. Dat is gewoon te lang. Zo kan je de reiziger niet verleiden om de trein te nemen. Mevrouw Dutordoir beloofde mij in te gaan op die vraag. Het is de bedoeling dat bij het volgende vervoersplan die snelle rechtstreekse verbinding naar Antwerpen terug wordt opgenomen. We zijn blij dat de NMBS actief meedenkt aan de ontsluiting van Hasselt en Limburg. Ze hadden oor naar onze wensen. Hopelijk volgt spoorwegbeheerder Infrabel nu ook. Zij moeten immers een spoorlijn vrijgeven. Van zodra dit gebeurt, zijn we terug vertrokken. Ik zal alvast contact opnemen met de CEO van Infrabel om hiervoor - in het belang van Limburg - voor te pleiten”, besluit Steven Vandeput.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is