Negatief advies van stad Hasselt voor tracé ondergrondse pijpleiding

Door Steven Vandeput op 23 april 2021, over deze onderwerpen: Hasselt

HASSELT – De stad Hasselt geeft een negatief advies voor het zuidelijk tracé van de ondergrondse pijpleiding die van de Antwerpse haven naar het Duitse Ruhrgebied zou lopen. Omgeving Vlaanderen heeft hiervoor drie tracés uitgetekend. Eén daarvan loopt door Hasselt. “Dit voorgestelde tracé heeft een te grote negatieve impact op onder meer de ruimtelijke ordening en het groen van onze stad. Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan,” verklaart het voltallige Hasseltse stadsbestuur

 

Het voorgestelde zuidelijk tracé doorkruist Hasselt in het noorden. “We hebben de plannen grondig bestudeerd en kunnen hier onmogelijk mee akkoord gaan. Dit tracé heeft immers een zware impact op de schaarse open ruimte en natuurgebieden in Hasselt en beperkt Hasselt in het vervullen van haar rol als centrumstad. Daarbij zal onze stad geen enkele meerwaarde ondervinden aan deze pijpleiding. De kosten-batenanalyse is dus overduidelijk negatief. We hebben onze specifieke bezwaren uitgebreid toegelicht en zullen die overmaken,” aldus burgemeester Steven Vandeput en schepen Marc Schepers.

 

Bij het plaatsten van de leidingen voorziet men een strook van 45 meter breed waarop er niet gebouwd of gegraven mag worden. Ook de beplanting moet er verdwijnen,” verduidelijkt schepen Marc Schepers, bevoegd voor ruimtelijke ordening. “Daarnaast moet je ook rekening houden met een veiligheidszone van 230 meter. Dat wil zeggen dat binnen die zone geen verdere ruimtelijke ontwikkeling meer kan plaatsvinden.”

De leidingstraat zet dus onder meer een rem op de ontwikkeling van Kiewit. “De uitbreiding van de school en de ontwikkeling van de Vijverstraat worden op deze manier bijzonder moeilijk. Het domein Kiewit kan niet verder ontwikkeld worden en een megafestival als Pukkelpop met 80.000 bezoekers is helemaal niet meer mogelijk op de huidige locatie,” aldus Schepers.

 

“Het voorgestelde tracé zou dwars door Domein Kiewit, Kolberg en de Demervallei lopen: liefst drie van de vijf belangrijkste groenpolen in Hasselt. Dat is een onvoorstelbare en onaanvaardbare aanslag op waardevolle natuur en de biodiversiteit die er jarenlang is opgebouwd,” zegt schepen voor Natuur Joost Venken. “Niet enkel door stad Hasselt en natuurverenigingen maar ook de Vlaamse en Europese overheden. Alleen al om en rond Herkenrode zou er 4,5 hectare bos verdwijnen met deze leiding terwijl in ons groenstructuurplan deze polen net opgenomen staan als prioritaire zones voor de verhoging van natuurwaarden. De plannen voor deze leiding, met alle werken die ermee gepaard gaan, staan daar volledig haaks op. Dit is simpelweg onaanvaardbaar.”

 

“Tot slot is het veiligheidsonderzoek ontoereikend. Het risico bij ongevallen voor de omgeving wordt niet onderzocht. Wij vinden dat er alternatieve tracés te vinden zijn die beter aansluiten bij de omgeving en haar functie. Daarom kunnen we niet akkoord gaan met dit tracé,” besluit Vandeput.

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is