Modernisering overheid: “Beter doen met minder”

Door Steven Vandeput op 3 juli 2015, over deze onderwerpen: Ambtenaren
Minister Vandeput: “Overheid moet beter doen met minder”

Met de voorstelling van zes ambitieuze verbetertrajecten heeft de regering-Michel een volgende belangrijke stap gezet in de modernisering van de federale overheid. “Efficiëntie staat daarbij voorop”, aldus minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA). “We gaan voor concrete resultaten en een verandering waar iedereen beter van wordt: de burger, de ondernemingen én de ambtenaren.”

In het regeerakkoord hebben de coalitiepartners zich ertoe verbonden meer efficiëntie te creëren en tegelijkertijd een betere dienstverlening aan de burgers en ondernemingen te verzekeren. Zes concrete en welomlijnde trajecten moeten tastbare resultaten opleveren om “beter te doen met minder”, zoals de minister stelt:

  1. Centraal gecoördineerde federale aankopen,
  2. Inning van overheidsinkomsten,
  3. Vastgoedpatrimoniumbeheer van de overheid,
  4. Operationele excellentie in het domein Veiligheid,
  5. Operationele excellentie in het domein Gezondheid,
  6. Integratie van de dienstverlenende processen binnen één horizontale pijler.

Geen ‘megaproject’

De zes voorgestelde trajecten fungeren als pilootprojecten die de weg moeten effenen voor andere verbetertrajecten voor het overheidsapparaat. “We hebben als regeringsploeg ervoor gekozen om geen groot allesomvattend project aan te kondigen, zoals in het verleden al wel eens gebeurd is”, verduidelijkt Vandeput. “In de plaats starten wij liever zes concrete en ambitieuze trajecten op, die op korte en middellange termijn tastbare resultaten zullen opleveren. Zo willen we eerst enkele cruciale processen optimaliseren. En op basis daarvan pakken we parallel de structurele organisatie aan, via een substantiële vermindering van het aantal federale entiteiten. Met die aanpak helpen we de federale overheid op een realistische, doelmatige manier evolueren naar een moderne, innovatieve en klantgerichte administratie.”

Teamwerk

De zes trajecten worden onder peterschap van verschillende vakministers gebracht. “Dit is bij uitstek een initiatief waar de hele regeringsploeg collegiaal bij betrokken is”, licht minister Vandeput toe. De federale overheidsadministratie krijgt een sturende rol in de modernisering. Waar nodig worden ook de sociale partners bij de verschillende trajecten betrokken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is