Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal drie miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Hasselt ten goede.

 

Groei

 

De hoofdbrok van deze nieuwe investeringsgolf richting Hasselt gaat naar de Vrije Basisschool Tuinwijk. Daar voorziet de Vlaamse Overheid 627.045,33 euro. Dat komt bovenop de 2,7 miljoen die Vlaanderen eerder al toekende om het aanpalende klooster om te bouwen tot volwaardige klaslokalen. “Onze stad groeit en zeker de Heilig Hartwijk kent een serieuze verjonging waardoor meer ruimte voor de basisschool een must is”, verduidelijkt burgemeester Steven Vandeput. “Het is voor ons als stadsbestuur van cruciaal belang dat kinderen in de nabijheid van hun thuis ook naar school kunnen gaan. We zijn blij dat de minister ons in die visie steunt.”

 

Godsheide

 

Datzelfde geldt voor de Vrije Basisschool Kindercampus in Godsheide. “Ook die deelgemeente groeit en bloeit. Maar blind uitbreiden, doen we natuurlijk niet. De voorzieningen moeten mee evolueren met de bevolkingsgroei. In eerste instantie de school. Daarvoor worden de eerdere subsidies nog eens met goed 20.000 euro verhoogd,” vertelt Vandeput, die ook Vlaams volksvertegenwoordiger is. “Zo werken we samen met de steun van Vlaanderen aan de gestage uitbouw van Godsheide.”