Onderwijsminister Ben Weyts investeert deze regeerperiode in totaal drie miljard euro in scholenbouwprojecten. Dat is nog eens 500 miljoen euro méér dan in de vorige regeerperiode. Al deze financiële steun kunnen schoolbesturen goed gebruiken voor bouw- of verbouwingswerken. Deze investeringsgolf komt ook Hasselt ten goede.

 

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert zo via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 1.000.000 in Provinciale Middenschool Hasselt in Hasselt. Concreet gaat het over een verhoging van eerder toegekende subsidies voor de nieuwbouw van klaslokalen en ateliers voor de kunstvakken, een sportlokaal, een danszaal met kleedkamers en een refter/polyvalente ruimte.

 

Vlaamse investeringen

 

“Deze nieuwe Vlaamse investeringen komen bovenop lange rij die we deze legislatuur onder het ministerschap van Ben Weyts al naar Hasselt zagen komen. We doen er uiteraard alles aan om de nood aan onderwijsinfrastructuur in Hasselt aan te pakken. Daarvoor kunnen we gelukkig rekenen op de goede hulp van de Vlaamse Overheid,” aldus burgemeester Steven Vandeput die ook in het Vlaams Parlement zetelt.

Onderwerpen