Slechts enkele overheidsdiensten, waaronder Defensie en Financiën, hebben vandaag zelf al zo’n interne waakhond. Die bestaande auditdiensten worden nu dus samengevoegd en moeten zich voortaan ook ten dienste stellen van de andere overheidsdiensten. “De hele operatie kost de overheid dan ook geen enkele euro”, merkt minister Vandeput op. Hij maakt zich sterk dat de nieuwe auditdienst op termijn zelfs geld kan opleveren dankzij verbeterde procedures.

De interne auditdienst zal in eerste instantie tachtig en op termijn honderd auditoren tewerkstellen. Erboven komt nog een apart auditcomité, samengesteld uit specialisten, vergelijkbaar met een raad van bestuur.

“De oprichting van zo’n gemeenschappelijke auditdienst moet leiden tot een efficiëntere overheid”, besluit minister Vandeput. Dit initiatief sluit dan ook perfect aan bij de zes concrete projecten die de minister recent reeds aankondigde. Ook die moeten snel zichtbare resultaten opleveren in het moderner, klantgerichter en innovatiever maken van de federale overheid.