“Na de eerdere renovatie van het dak, waarvoor Vlaanderen ook al een premie van 150.000 euro gaf, is het nu de beurt aan de 62-meter hoge beiaardtoren. Die heeft immers ook een nieuw dak nodig. Daarvoor dienden we als stad Hasselt een dossier in bij de Vlaamse Overheid. Dat werd goedgekeurd door bevoegd minister Diependaele. Nu kunnen we aan de slag met de renovatie van de toren,” vertelt burgemeester Vandeput, die ook in het Vlaams Parlement zetelt.

 

In tegenstelling tot het dak van de kathedraal, dat eigendom is van de kerkfabriek, is de stad eigenaar van de toren. Dat is historisch zo gegroeid. Vroeger deden torens immers dienst als uitzichtpunt voor branden of ander gevaar. Met behulp van de klokken kon de bevolking dan gewaarschuwd worden. Vandaar dat de toren tot het stadseigendom behoort.

 

Met de renovatie van het dak wordt de volledige herstelling van de kathedraal afgerond. Aan deze laatste fase van de renovatie van de kathedraal hangt een prijskaartje van ongeveer 500.000 euro, deels dus gefinancierd door de Vlaamse Overheid. De overige kosten worden door de stad Hasselt gedragen. “De werken worden aan de aannemer gegund en starten nog deze zomer. Zo hopen we dat tegen de zomer van 2024 alles afgerond is voor de Virga Jessefeesten. Dan zullen de kathedraal en de toren helemaal gerestaureerd zijn met respect voor hun erfgoedwaarde voor de stad,” aldus Libert.

 

“Dankzij de standaardpremie kunnen eigenaars van onroerend erfgoed, in dit geval dus de stad Hasselt, via een eenvoudige procedure snel een ondersteuning krijgen om hun erfgoed te onderhouden. Ik ben erg blij dat er gebruik gemaakt wordt van die regel om het erfgoed in goede conditie te houden,” aldus minister Diependaele.   

 

De Sint-Quintinuskathedraal is een gotische kathedraal, gelegen in het centrum van de stad, waarbij zijn toren het stadsbeeld domineert. Bij de oprichting van het bisdom Hasselt in 1967 werd deze kerk, die als monument beschermd is sinds 1933, de bisschopskerk of kathedraal. Het is trouwens de enige Belgische kathedraal die nooit de titel van collegiale of basiliek droeg, maar rechtstreeks promoveerde van gewone decanale parochiekerk tot kathedraal.