Italië speelt door zijn geografische positie een belangrijke rol in de strijd tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee. In het kader van de Europese vloot EUNAVFOR MED (European Union Naval Force Mediterranean), ook gekend als operatie Sophia, zet ook België daarvoor marineschepen in.

Geen wettelijk kader

"Om de mensenhandel te stoppen, is het belangrijk dat de smokkelaars vervolgd worden. Maar België heeft geen wettelijk kader om misdrijven als mensenhandel op volle zee te vervolgen. En het mandaat van operatie Sophia beperkt zich vandaag nog altijd tot het gebied van de volle zee", verduidelijkt de minister. "Wij detecteerden en maakten wel beelden, maar konden tot nu geen verdachten echt aanhouden. Wij moesten de mensensmokkelaars als vluchteling behandelen en pas bij aankomst in de haven konden we aangeven dat het om een verdachte ging. Maar intussen hadden ze zich al vermomd als gewone vluchteling."

“Dankzij het akkoord kunnen we samen met de Italiaanse justitie meteen aan boord al vaststellingen doen. Indien nodig zullen mensensmokkelaars dan afgezonderd en onmiddellijk aangehouden worden", besluit minister Vandeput, die net als zijn Italiaanse collega de mensensmokkel ook binnen de territoriale wateren van Libië en in Libië zelf zou willen aanpakken. “Maar helaas ontbreekt daarvoor de stabiliteit in het land.”