Infoblad ‘De Nieuwe Hasselaar’ met voorleesfunctie op website

Door Steven Vandeput op 20 juni 2022, over deze onderwerpen: Hasselt

HASSELT – ‘De Nieuwe Hasselaar’, het informatieblad van de stad Hasselt, kan voortaan ook worden voorgelezen op de website. “We zetten stevig in op toegankelijkheid. Dit is een eerste, symbolische stap. In de toekomst zullen ook de andere artikelen op onze stadssite worden voorgelezen. Zo betrekken we slechtzienden optimaal bij ons beleid,” aldus burgemeester Steven Vandeput en schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen.

 

Momenteel kunnen Hasselaren die dat wensen een voorgelezen versie van De Nieuwe Hasselaar aanvragen op een CD die ze dan toegestuurd krijgen. “Een omslachtige en verouderde procedure. Daarom gingen we met onze dienst communicatie en onze toegankelijkheidsambtenaar rond de tafel zitten. Nu is de gesproken versie van De Nieuwe Hasselaar via een eenvoudige knop op onze site te beluisteren,” aldus burgemeester Vandeput, ook bevoegd voor communicatie.

 

Begin

 

“Maar daar blijft het niet bij. Op termijn willen we onze volledige website toegankelijk maken voor slechtzienden. We gaan hier nu werk van maken met verschillende partners om te bekijken via welke manier we dat het best doen. Deze acties kaderen in onze algemene doelstelling om van Hasselt een toegankelijke stad te maken. Toegankelijkheid vatten we daarbij erg ruim op. Er is in dat opzicht ook nog veel werk aan de winkel maar we blijven hier op inzetten,” besluit schepen voor Toegankelijkheid Meynen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is