De vijf organisaties die samengevoegd worden, hebben één gemeenschappelijke doelstelling: de andere federale overheidsdiensten ondersteunen. “Ze samenvoegen in één grote ondersteunende organisatie is dus een logische stap”, stelt Vandeput. De nieuwe organisatie zal ondersteuning geven in verschillende domeinen: van digitale transformatie tot personeelsbeheer, maar ook aankopen en begroting. De rode draad in de organisatie wordt een cultuur van dienstbaarheid en een streven naar optimalisatie van de dienstverlening aan de klanten. “Om sneller, efficiënter en doelgerichter te kunnen antwoorden op vragen van klanten, is het niet meer dan logisch dat we mensen en competenties samenbrengen in één organisatie op één locatie”, aldus Vandeput.

Die centralisatie van de dienstverlening wordt ook zichtbaar in de organisatiestructuur. Zo komt er één onthaal, bereikbaar via één uniek nummer, en één personeelsdienst, één ICT-dienst, één boekhouddienst, één vertaaldienst, één communicatiedienst en één logistieke dienst. Het personeel zal ook verhuizen naar één locatie: het WTC III-gebouw. De nieuwe organisatie zal bij de start 662 voltijdse medewerkers tellen. Doordat de ondersteunende diensten van de verschillende organisaties worden samengevoegd, vermindert het aantal managers van twaalf naar zeven en wordt ook het directiecomité 42 procent kleiner.

Unieke, ongeziene samenwerking

Politiek gezien is dit ook een uniek en ongezien project, want de vijf organisaties vallen onder de bevoegdheid van drie verschillende regeringspartijen. De drie bevoegde ministers zullen ook collegiaal de nieuwe organisatie aansturen. “Dit project is het resultaat van een unieke samenwerking binnen de regering”, besluit minister Vandeput. “Het is ook een visibele stap na het vele werk dat al achter de schermen is gebeurd. Om enkele voorbeelden te noemen: de oprichting van de Federale Interne Auditdienst, die de verschillende auditdiensten van de federale organisaties centraliseert; het invoeren van het klokkenluidersstatuut; de oprichting van Persopoint, dat de personeelsadministratie overneemt van de organisaties; de oprichting van een loopbaancentrum, dat de volledige loopbaan van alle ambtenaren zal beheren, van de rekrutering tot de indiensttreding; of nog het centraal coördineren van de federale aankopen, waardoor we eindelijk weten wat, waar, voor hoeveel aangekocht wordt. Door te centraliseren beschikken we eindelijk over de cijfers die we nodig hebben om een goed beleid te kunnen voeren.”