Hasselts fietspadenplan klaar om uitgerold te worden

Door Steven Vandeput op 21 juni 2019, over deze onderwerpen: Hasselt

“Twee vooraanstaande punten uit ons bestuursakkoord waren: participatie en fietsen,” opent burgemeester Steven Vandeput. “Ruim 5 maanden na het aantreden van deze coalitie, kondigen we ons fietspadenplan aan.”  Schepen van mobiliteit, Marc Schepers sluit aan : “Om van Hasselt een fietsstad is investeren in fietsinfrastructuur één van de belangrijkste elementen. Om het fietspadenplan op te stellen gingen we niet over één nacht ijs en brachten we verschillende actoren rond tafel.”

 

Concreet stelt Stad Hasselt een fietspadenplan voor waarbij je een totaaloverzicht krijgt van nieuw aan te leggen fietspaden en bestaande fietspaden die infrastructurele verbeteringen krijgen.

 

Het Fietspadenplan

 

“Er werd een totale inventarisatie gemaakt van het huidige fietsroutenetwerk of net het ontbreken ervan. Hieruit komen 42 trajecten naar voor. Zo hebben we een goed overzicht van alle noden die er zijn in Hasselt. Deze hebben we dan gerangschikt volgens verscheidene criteria.” Enkele van deze criteria zijn: aanwezigheid van een school in de omgeving, is er een missing link tussen bestaande fietspaden, gebeuren er veel fietsongevallen… Deze criteria zorgen voor een prioriteitenlijst. “We mikken erop om voor de belangrijkste trajecten in deze lijst tegen eind 2020 een plan van aanpak klaar te hebben, zodat de uitvoering zeker in 2021-2021 plaatsvindt,’ stelt schepen van mobiliteit Marc Schepers. Bovenaan de lijst staat bijvoorbeeld de Toekomststraat. “In de Toekomstsstraat is er een missing link tussen de fietspaden van de Luikersteenweg en de Groene Boulevard. Het gaat hier over een traject van 600m dat we door deze ingreep veel veiliger kunnen maken,” verduidelijkt schepen van openbare werken Laurence Libert.

 

De stad Hasselt zal zowel nieuwe fietspaden aanleggen en als bestaande herstellen. “Dat wil zeggen dat we missing links op huidige fietsverbindingen aanpakken, dat we verouderde infrastructuur een nieuwe, slimme update geven én dat we sterk willen samenwerken met de provincie in de realisatie van de fietssnelwegen,” aldus schepen van mobiliteit Marc Schepers. “Waar we kunnen maken we deze fietspaden ook future proof. Dat wil zeggen dat we een toekomstgerichte visie uitbouwen voor onze fietspaden. Door onze technologie verandert er immers veel op korte tijd. Ik denk dat maar aan de elektrische fietsen of steps en de bakfietsen die andere noden hebben dan een klassieke fiets. Onze inwoners moeten over 10 of 20 jaar nog steeds kunnen zeggen dat het fietspad dat zij gebruiken een goed fietspad is!”

 

Participatie

 

“In onze beleidsnota hebben we duidelijk gesteld dat zowel voetgangers, fietsers als automobilisten een plaats moeten hebben in ons mobiliteitsbeleid,” stelt burgemeester Steven Vandeput. “Met de aanloop naar en de uitvoering van het fietspadenplan, vervullen we al 9 punten uit het bestuursakkoord voor fietsers.”

 

“Om tot dit ‘fietspadenplan’ te komen zijn we aan tafel gegaan met de dienst mobiliteit, de dienst wegen, de provincie en de fietsambassadeurs. Deze kennis wordt aangevuld door de informatie die we verzamelen uit (lopende) participatietrajecten zoals in Godsheide,” verduidelijkt schepen van mobiliteit Marc Schepers. “Maar ook de Dorpsraad van Kermt heeft ons input bezorgd door zelf na te denken en ons uitgetekende plannen te bezorgen met voorstellen ter verbetering. Dat wordt enorm gewaardeerd en meegenomen in het uitbouwen van onze visie.”

 

Kostprijs

 

“Er hangt natuurlijk een kostenplaatje aan de infrastructurele ingrepen, maar heel wat van deze werken kunnen we koppelen aan andere ingrepen in het openbaar domein zoals de aanleg van riolering. We kunnen rekenen op subsidies en ook de verantwoordelijkheid van de fietssnelwegen ligt bij de provincies. Door slim samen te werken, drukken we de kosten voor stad Hasselt terwijl we toch een optimale infrastructuur voorzien voor de fietsers,” verduidelijkt schepen van openbare werken Laurence Libert.

 

“De uitrol van het volledige fietspadenplan is een werk van lange adem. Maar door de duidelijke inventarisatie en criteria om tot de prioriteiten te komen, kunnen we een duidelijk plan op tafel leggen. Ik ben ervan overtuigd dat we op het einde van deze legislatuur een beter en vernieuwd fietslandschap gaan hebben in Hasselt,” aldus schepen van mobiliteit Schepers.

 

 

“Hasselt heeft dé schaal om je zoveel mogelijk met de fiets te verplaatsen. Met dit fietspadenplan zetten we Hasselt op de kaart als dé fietsstad van de provincie Limburg” besluit burgemeester Vandeput.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is