Hasselt verscherpt strijd tegen domiciliefraude

Door Steven Vandeput op 19 november 2021, over deze onderwerpen: Hasselt

Via vereenvoudigde processen, slim datagebruik en een verbeterde samenwerking tussen de diensten, wil de stad Hasselt de strijd tegen domiciliefraude optimaliseren. De dienst Burgerzaken en de dienst Integrale veiligheid zullen daarvoor nog nauwer samenwerken.

 

Domiciliefraude is een misdrijf, waarbij enerzijds burgers zich niet correct inschrijven in de bevolkingsregisters op de plaats waar ze effectief hun hoofdverblijfplaats hebben en anderzijds burgers bewust voordeel willen halen uit het domicilieadres. “We spreken van domiciliefraude als er valse verklaringen worden afgelegd over de hoofdverblijfplaats. Er zijn heel wat uiteenlopende motieven waarom iemand dit zou doen. Fiscaal, iemand schrijft zich in in een gemeente met minder belastingdruk. Sociaal, iemand met een uitkering geeft bijvoorbeeld niet aan dat hij of zij samenwonend is. Maar ook de vlucht voor schuldeisers is een vaak voorkomend motief,” legt burgemeester Steven Vandeput, bevoegd voor Integrale Veiligheid, uit. “Om de aanpak van domiciliefraude te optimaliseren, gaan we ons intern nog beter organiseren met de verschillende betrokken diensten, vergelijkbaar zoals we doen met het GIEC, het strategisch veiligheidsoverleg of andere overlegorganen.”

 

Referentieambtenaar

 

Op regelmatige basis is er ook informatie-uitwisseling met de referentieambtenaar van de politie LRH. “Hier zullen dan specifieke dossiers besproken worden. Het is duidelijk dat de neuzen in dezelfde richting staan. Samen wordt de aanpak van concrete dossiers besproken. Hierdoor zijn er nu al in achttien dossiers bijkomend onderzoeken verricht,” aldus burgemeester Vandeput.

 

“Via ondermeer een efficiëntere toepassing van woonstcontroles, die nu meteen digitaal verwerkt worden, kunnen we nog korter op de bal spelen. Bovendien worden alle relevante gegevens beter uitgewisseld en gedeeld. Ook binnen de stadsdiensten gaan we de verschillende registers beter op mekaar afstemmen, extra aandacht besteden aan onregelmatigheden en een task force oprichten die deze problematiek kordaat aanpakt. We streven naar een samenleving die correct omgaat met de domicilievraagstukken. Dat is een verhaal van rechten en plichten,” aldus schepen van Burgerzaken Joske Dexters.

 

“Er zijn genoeg mensen die nood hebben aan een passende hoofdverblijfplaats. Zij mogen niet geblokkeerd worden door diegenen die het systeem misbruiken. Door dat misbruik aan te pakken, kunnen we dus de écht noodlijdenden sneller helpen. Dat is het ultieme doel van dit project,” besluit burgemeester Vandeput.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is