Hasselt neemt besteding subsidies onder de loep

Door Steven Vandeput op 19 oktober 2021, over deze onderwerpen: Hasselt

Stad Hasselt kent jaarlijks heel wat subsidies toe aan lokale organisaties en verenigingen ter ondersteuning van hun werking en projecten. Alvorens de subsidies toe te kennen worden vandaag reeds verschillende controles uitgevoerd. “Maar we willen nog méér inzetten op een transparante opvolging van de toegekende subsidies en het gebruik ervan via de aanwerving van een financiële auditor” aldus burgemeester Steven Vandeput (N-VA) en schepen van financiën Frank Dewael (Open Vld)

 

Het is eigen aan de werking van steden en gemeenten: lokale initiatieven worden ondersteund, veelal in de vorm van een financiële toelage. “Voor organisaties en verenigingen zijn deze toelagen van belang om hun werking te garanderen en projecten te realiseren. Het is zeker en vast zo dat er, vaak met beperkte toelagen, heel wat mooie lokale projecten worden verwezenlijkt” stelt schepen van financiën Frank Dewael.

 

Door de jaren heen kent Stad Hasselt heel wat subsidies toe, die zeer verschillend zijn qua aard. In totaal worden jaarlijks ongeveer 6,5 à 7 miljoen EUR aan middelen toegekend in de vorm van subsidies en toelagen. “Deze middelen worden jaarlijks ofwel rechtstreeks aan de begunstigden toegekend, ofwel via 1 van de 44 subsidiereglementen die onze stad heeft” vervolgt Frank Dewael. “Daarenboven heeft Hasselt ook heel wat samenwerkingsovereenkomsten lopen met een 90-tal instellingen en organisaties, jaarlijks goed voor 1,8 miljoen EUR. In totaal spreken we dan al snel over 9 miljoen EUR per jaar”.

 

Hoewel er vandaag reeds controle wordt uitgeoefend op de toekenning van lokale subsidies, is Stad Hasselt toch van oordeel dat er nood is aan een verdere opvolging en toezicht van zodra de subsidies en toelagen effectief worden toegekend. “Er is vandaag geen enkele reden om te twijfelen aan de wijze waarop onze organisaties en verenigingen de middelen aanwenden. Maar het lijkt mij vanzelfsprekend dat een lokale overheid adequaat toezicht uitoefent op de toegekende subsidies” aldus burgemeester Steven Vandeput.

 

Alvorens subsidies worden toegekend, worden reeds formele controles ter nazicht uitgevoerd door de financiële dient van Stad Hasselt. Zo moeten er voor subsidies vanaf 25.000,00 EUR  steeds de laatst goedgekeurde jaarrekening en de statuten worden toegevoegd, alsook een lijst van leden die professionele beroepsbezigheden binnen Stad Hasselt hebben.

 

Maar momenteel zijn de controles echter vaak te veel toegespitst op het ogenblik dat subsidies worden toegekend. “Vandaar dat we ons zullen versterken met een financiële auditor bij Groep Hasselt om externe audits uit te voeren op verenigingen en organisaties op het gebruik van de subsidies” legt burgemeester Steven Vandeput uit. De financiële auditor zal vervolgens auditrapportages opstellen met de bevindingen en voorstellen. “Ik heb alle vertrouwen in onze lokale verenigingen en de meerwaarde die zij betekenen voor onze stad. Maar het is belangrijk dat we als stadsbestuur het gebruik van subsidies, publieke middelen dus, goed opvolgen”.

 

“Het is zeker niet onze bedoeling om verenigingen nodeloos lastig te vallen met allerhande controles. Maar het gaat om belastinggeld dat we op een zo transparant en efficiënt mogelijke wijze willen inzetten” benadrukt Frank Dewael. “Indien we zouden vaststellen dat bijvoorbeeld de voorwaarden van de toegekende subsidies niet worden nageleefd of dat de middelen niet langer het beoogde maatschappelijk belang dienen, moeten we als stad kunnen ingrijpen. Voorkomen is beter dan genezen”.

 

Met de aanwerving van een financiële auditor wilt Stad Hasselt alvast een substantiële bijdrage leveren aan een transparante opvolging van de toegekende toelagen en subsidies aan externe organisaties.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is