“We weten natuurlijk al langer dat Hasselt een warme stad is. Dat hebben we de afgelopen jaren in overvloed bewezen. Het vrijwilligersplatform ‘Hasselt Helpt’ dat in het leven werd geroepen tijdens de coronacrisis en daarna efficiënt werd toegepast bij de Oekraïnecrisis, kreeg door het grote succes zelfs een permanent karakter. Hasselaren zijn duidelijk warme mensen. Dat zetten ze nog eens extra in de verf voor héél Vlaanderen door tijdens ‘De Warmste Week’ talloze initiatieven – groot en klein – op poten te zetten ten voordele van kansarmoede. Meer nog: nooit eerder in de geschiedenis van ‘De Warmste Week’ organiseerden de inwoners van de gaststad zoveel verschillende activiteiten om geld in het laatje te brengen,” gooit burgemeester Vandeput een bloemetje naar zijn sociale bevolking.

 

Beleid

 

“Maar ook ons beleid inzake vrijwilligers is natuurlijk doorslaggevend. In Hasselt zijn er bijna 700 organisaties die met vrijwilligers werken. De stad Hasselt speelt dan weer een voortrekkersrol in Vlaanderen op vlak van haar intern vrijwilligersbeleid. Andere stadsbesturen komen naar onze aanpak kijken om eruit te leren. Daar zijn we fier op. Nu krijgen we erkenning door als meest sociale gemeente van Vlaanderen te worden uitgeroepen. Dat doet deugd en sterkt ons om door te gaan op de ingeslagen weg. Maar in de eerste plaats is dit natuurlijk een erkenning voor de vele vrijwilligers die zich dagelijks belangeloos inzetten voor een goede zaak. Tijdens het Ontbijt van de Vrijwilliger op dinsdag 28 februari vindt de prijsuitreiking plaats en zullen alle vrijwilligers nog eens een extra pluim krijgen voor deze mooie prestatie,” aldus schepen van de Hasselaar, Dymfna Meynen.