In 2023 waren er veertig inbraken en twaalf pogingen tot inbraak in appartementen. “Maar de periode die er nu aankomt, waarbij de dagen korter worden, is gekend voor stijgende inbraakcijfers. Dat willen we uiteraard voorkomen. De bewoners van een appartement kunnen daar zelf al een grote rol in spelen. Hoe? Om dat uit te leggen sturen we onze gemeenschapswachten op pad. Zij delen stickers uit en informeren de mensen over de eenvoudige handelingen die ze kunnen doen om een inbraak te vermijden. Het gaat om een herhaling van een geslaagde sensibiliseringscampagne die we in 2019 lanceerden. We achten nu de tijd rijp om hier nog eens de nadruk op te leggen,” vertelt Vandeput, die ook bevoegd is voor veiligheid.

 

Inbrekers worden niet zelden door de (mede)bewoners zelf binnengelaten in het appartement. Daarom dat het zeker de moeite loont om hen te informeren en te sensibiliseren. Onder de noemer ‘Hou inbrekers uit je appartement’ bundelen we een waaier aan acties:

 

uitgebreide sensibiliseringscampagne: via diverse communicatiekanalen van de stad zal de campagne in de kijker gezet worden, bijvoorbeeld in het oktobernummer van de Nieuwe Hasselaar
vernieuwde folder met tips:  zal ‘gebust’ worden bij alle bewoners van appartementen
raamsticker voor in inkomhal van appartementsblokken: bewoners worden zo dagelijks herinnerd aan de organisatorische tips

 

“Met deze acties willen we onze inwoners sensibiliseren om zelf de nodige preventieve maatregelen te treffen om inbraken te voorkomen,” besluit burgemeester Steven Vandeput. “Er schuilt veel waarheid in de zegswijze ‘de gelegenheid maakt de dief’. Als je de tips goed in acht neemt, verklein je de kans op een inbraak in je appartement aanzienlijk. Als burger heb je de sleutel grotendeels zelf in handen. Aanvullend voorziet de politie gratis diefstalpreventieadvies.”