Functionele tweetaligheid topambtenaren eindelijk een feit

Door Steven Vandeput op 20 oktober 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Verandering
functionele tweetaligheid topambtenaren eindelijk een feit

Deze regering heeft eindelijk werk gemaakt van de verplichte functionele tweetaligheid van managers binnen de federale overheid. “De wet die dat voorschrijft, bestaat al sinds 2002, maar werd nooit uitgevoerd”, verklaart minister Steven Vandeput, belast met Ambtenarenzaken. Zittende topambtenaren krijgen nu maximaal 2,5 jaar de tijd om hun functionele tweetaligheid te bewijzen via een taalexamen bij Selor. Nieuwe managers moeten dat binnen de zes maanden doen. “Ik ben ervan overtuigd dat de efficiëntie van onze diensten zal verbeteren, als men met zijn medewerkers rechtstreeks in hun eigen taal kan communiceren”, stelt Vandeput.

Tot op vandaag worden leidinggevenden en managers in de FOD’s en POD’s bijgestaan door wettelijk tweetaligen, indien zij de andere taal onvoldoende beheersen. Zo zijn er nu nog altijd teams binnen de federale overheid waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar niet goed begrijpen. “In het kader van de evaluatie van ambtenaren is dat ronduit problematisch”, vindt Vandeput. “Bij de opmaak van ons koninklijk besluit zijn we dan ook uitgegaan van het feit dat een anderstalige medewerker evalueren dé moeilijkste taak is van een manager. Daarom zal de taaltest ook doorgaan binnen een evaluatiecontext.”

Evaluatiekader

De taalexamens, speciaal voor deze doelgroep ontwikkeld en deze zomer nog uitvoerig getest door Selor, zijn intussen goed bevonden. Ze omvatten onder meer de simulatie van een evaluatiegesprek en de afname van een leestest. “Om iedereen de kans te geven om te slagen in het examen, heeft het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid specifieke taalopleidingen uitgewerkt”, aldus Vandeput.

“Met deze maatregel voeren we het regeerakkoord uit en maken we werk van een KB dat er al in 2002 moest zijn”, besluit de minister. Het KB waarin hij nu zelf die functionele tweetaligheid heeft uitgewerkt, kreeg reeds de goedkeuring van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VTC), samengesteld uit vertegenwoordigers van het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Het moet nu nog voor advies naar de Raad van State en met de vakbonden worden besproken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is