151 miljoen nieuwe investeringen voor de Hasselaar

Door Steven Vandeput op 7 december 2019

“De stad Hasselt investeert als nooit tevoren, op maat van de Hasselaar. Wij zijn de motor van onze samenleving en besteden daarbij bijzondere aandacht aan de zwakkeren met een stijging van de sociale uitgaven,” aldus een tevreden burgemeester Steven Vandeput. “We doen dit allemaal zonder de Hasselaar extra te belasten. Tegelijkertijd bouwen we onze schulden af”, licht schepen van begroting Frank Dewael toe bij de voorstelling van de meerjarenplanning 2020-2025.

 

De stad Hasselt blijft aan een stevig tempo investeren in alle aspecten van de samenleving. Concreet gaat het over een bedrag 151 miljoen euro in de volgende 6 jaren.  Een overzicht.

 

Hasselt, aangename stad: veilig en proper

 

“We investeren in 2020 al meteen 425.000,00 euro voor de actualisering van ons cameraplan. Dit stadsbestuur heeft van veiligheid één van haar speerpunten gemaakt. Daarvoor worden ook de middelen voorzien. We zagen immers dat de inzet van camera’s zijn vruchten afwierp. Daar blijven we dus op inzetten”, aldus burgemeester Steven Vandeput.

“Een propere stad is een aangename stad en geeft onze inwoners en bezoekers een goed gevoel. Daarom onderzoeken we in welke mate we gescheiden afvalbakken en persafvalbakken kunnen installeren doorheen de stad”, vult schepen van afvalbeleid Laurence Libert aan. “We voorzien de komende vijf jaar ook 1.500.000,00 euro voor de renovatie van het dak van het Oud Stadhuis. Met de bouw van ’t Scheep kreeg het Oud Stadhuis een zuiver ceremoniële functie. Het dak is echter al jaren toe aan een grondige renovatie. Dit werd in het verleden steeds op de lange baan geschoven. Wij pakken nu op korte termijn eindelijk de dringende herstellingen aan maar gaan ook voor een langdurige oplossing. Want ons oude stadhuis blijft een belangrijk gebouw in onze stad”, lichten Vandeput en Libert toe.

 

Ruimte voor Hasselt

 

“We vergroenen het wagenpark van de stad en streven naar een maximale omschakeling naar LPG, hybride of elektrische voertuigen”, verklaart schepen Frank Dewael de 1.250.000,00 die in 2020 naar die post vertrekt.

“Onze stad is in volle bloei en expansie. Daarom is het belangrijk dat ook de verkeersinfrastructuur meegroeit. Extra volk brengt extra verplaatsingen met zich mee. Ook onze vele toeristen en shoppers moeten comfortabel van en naar onze stad geraken. Daarom gaat er de komende vijf jaar liefst 29.350.000,00 euro naar de (her)aanleg van wegen en fietspaden. Ook voor de implementatie van het nieuw parkeerreglement met een slimme oplossing voor persoonlijk bezoek wordt 2.100.000,00 ingeschreven”, laten schepen van mobiliteit Marc Schepers en schepen van openbare werken Laurence Libert weten.

 

Hasselt: ondernemende en bruisende stad

 

“Ons stadscentrum moet terug meer bruisen. Dat was de laatste jaren immers wat ingedommeld. We gaan vol voor een stadsbioscoop die in een leegstaand pand in het centrum wordt gevestigd. Zo slaan we twee vliegen in één klap. We zorgen voor alternatieve invulling van onze leegstaande gebouwen en laten ons centrum ook na de kantooruren nog bruisen,” onthult schepen van cultuur Joost Venken. Hij voegt er aan toe dat ook de vloer van het Cultuurcentrum zal worden gerenoveerd zodat men daar weer volop gewapend is voor een topprogrammatie.

Schepen van sport Habib El Ouakili licht de investeringen in sportvoorzieningen toe. “We willen een klimaat creëren waarin sport – zowel competitief als recreatief – zijn sociale en gezondheidsbevorderende rol kan spelen. Een adequate en toegankelijke sportinfrastructuur is hierbij van cruciaal belang. In dat kader moeten de investeringen in de heraanleg van de atletiekpiste in Kiewit, de sportsite op het Kapermolenpark – met ondermeer een Finse piste -, een visvijver en de verlichting voor voetbalclub Godsheide VV gezien worden. Klap op de vuurpijl wordt echter de bouw van een turn(topsport)hal in Runkst. Die komt langs de huidige sporthal te liggen. Daarvoor voorzien we 3.700.00,00 euro.”

“In de herinrichting van het voormalige Febelcogebouw investeren we 150.000,000 euro voor de uitbouw van een sociale economie campus”, laat schepen van economie Rik Dehollogne nog weten.

 

Hasselt, slimme stad van morgen: duurzaam en digitaal

 

Schepen van energie Joost Venken trekt 740.000,00 euro uit voor energetische maatregelen aan bouwwerken aangaande het stedelijke patrimonium. In zijn functie als schepen voor parken en groen zal hij de komende vijf jaar 2.250.000,00 euro investeren in fase 2 van het Kapermolenpark en het park rond het Cultuurcentrum.

Om de dienstverlening naar de bevolking te optimaliseren voorzien schepen van bevolking Joske Dexters en schepen van digitalisering Frank Dewael dan weer 400.000,00 voor de automatisatie van de webloketten.

 

 

Hasselt: een dynamische en klantgerichte organisatie

 

In het kader van de verdere digitalisering investeert schepen van ICT Frank Dewael 1.070.00,00 euro in de IT-infrastructuur onze stad. Ook de website van de Stad Hasselt zal grondig worden vernieuwd om de dienstverlening aan de Hasselaar verder te verbeteren. Het stadsarchief krijgt voor 330.000 euro mobiele rekken. Schepen Libert geeft 175.000,00 euro uit aan de aanpassingswerken bij de centrale werkplaats.

 

Hasselt, inclusieve, toegankelijk en zorgzame stad

 

Schepen van de Hasselaar Lies Jans investeert samen met schepen Venken 2.000.000,00 euro in de bouw van een nieuwe locatie en een grotere infrastructuur voor de doelgroep van Café Anoniem dat op de huidige plaats verdwijnt. “Hasselt is een warme, gezellige stad. Een provinciestad waar de inwoners voor elkaar klaarstaan. Ieder van ons heeft zijn eigen achtergrond en verleden en dat is een grote rijkdom die we moeten koesteren. Belangrijk is dat Hasselt een stad wordt waarin iedereen meewerkt aan een gemeenschappelijke toekomst, een toekomst waarin iedereen zich Hasselaar voelt en daar trots op is. In Hasselt moet iedereen zich thuis voelen in zijn eigen straat en wijk. Onze gemeenschap kan enkel een levendige, bloeiende toekomst hebben als we gelijkwaardigheid, gelijke kansen en respect centraal stellen. Binnen die visie past deze investering perfect”, verklaart Jans.

In 2020 gaat er 387.000,00 euro naar de bouw van nieuwe leslokalen in de kleuterschool SBS Kuringen. “De kleuters zitten daar nu al te lang in prefabs. Die moeten vervangen worden door een vaste constructie. Aan die dringende nood voldoen we al volgend jaar”, aldus schepen van onderwijs El Ouakili.

“Hasselt zet ook verdere stappen in de uitbouw van een Smart City. Zo komen er verspreid over de hele stad 50 nieuwe digitale informatieschermen. Deze zijn kleiner dan de huidige die er bijvoorbeeld op het Kolonel Dusartplein staat. Er kunnen heel gerichte boodschappen op worden weergegeven. We zullen die schermen in de toekomst dan ook verder optimaal inzetten en gebruiken”, aldus burgemeester Vandeput.

 

“Een hele brok investeringen dus. We doen dit echter zonder de Hasselaar extra te belasten. Bovendien slagen we er ook in om onze schulden verder af te bouwen en onze sociale uitgaven te laten stijgen”, besluit schepen van begroting Frank Dewael.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is