Opnieuw controle op taalexamens Selor

Door Steven Vandeput, Jan Jambon op 21 juni 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren
Steven Vandeput

Uit een audit bleek dat er heel wat tekortkomingen waren bij de taalexamens die Selor, het selectiebureau van de federale overheid, organiseert bij selectieprocedures. “Daarom gaan we opnieuw controles invoeren”, vertelt minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput. De voorzitters van Selor en de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) tekenden daartoe een protocolovereenkomst in aanwezigheid van minister Vandeput en zijn collega-minister Jan Jambon, bevoegd voor Binnenlandse Zaken.

Door de taalwetgeving is de VCT verplicht om toezicht te houden op de taalexamens die Selor organiseert bij selectieprocedures. Zo moet zij oordelen of die overeenstemmen met de aard van de functie die de kandidaat zal opnemen en de daarbij geldende taalkennisvereisten (bijvoorbeeld voor diplomaten of voor ambtenaren die in contact komen met het publiek). Sinds enkele jaren deed de VCT dat enkel nog voor de taalexamens in de taalgrensgemeenten. “Er waren echter steeds meer vragen bij de kwaliteit en objectiviteit van de leden van de commissie die instaat voor de examens, bij de controlestappen en bij het proces van de testen”, aldus Vandeput.

Transparantie en objectiviteit

In de praktijk zal Selor aan de VCT de geplande mondelinge taalexamens vooraf meedelen. Op basis daarvan zal de VCT haar deelname eraan bevestigen en een waarnemer sturen. De resultaten van die controles worden jaarlijks gerapporteerd aan de Kamer en de bevoegde minister. Verder moet Selor bij elke aanpassing van de inhoud en/of moeilijkheidsgraad van een taalexamen vooraf het advies van de VCT vragen. “Zo voeren we opnieuw transparantie en objectiviteit in”, besluit Vandeput.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is