Hervorming federaal ambtenarenstatuut in de steigers

Door Steven Vandeput op 7 april 2016, over deze onderwerpen: Ambtenaren, Verandering
Steven Vandeput

“De basis van het statuut van de federale ambtenaren is bijna tachtig jaar oud: een modernisering dringt zich op”, zegt minister van Defensie Steven Vandeput, ook belast met Ambtenarenzaken. De eerste veranderingen aan dat statuut zijn intussen goedgekeurd door deze regering. Met als meest in het oog springende maatregel: de vereenvoudiging van het tuchtsanctierecht.

Van de negen vroegere sancties blijven er vandaag nog vijf over: terechtwijzing, inhouding op wedde, verplaatsing, ontslag en afzetting. Ook het opstarten en afronden van een tuchtprocedure verloopt voortaan een stuk eenvoudiger, duidelijker en sneller.

Hete aardappel

Van een eenvoudige tekst van enkele tientallen bladzijden was het federale ambtenarenstatuut in de loop der jaren uitgegroeid tot een enorm complex document van honderden bladzijden met veel te veel regeltjes en uitzonderingen. “Daarmee kan je onmogelijk een modern, efficiënt personeelsbeleid voeren”, stelt minister Vandeput. Maar waar vroegere verantwoordelijken die hete aardappel liever links lieten liggen, onderneemt hij nu actie. “Op dit ogenblik zijn we het statuut grondig aan het analyseren en onderzoeken we hoe we kunnen evolueren naar een personeelsbeleid dat beter aansluit bij de privésector. Dat is een serieuze uitdaging,” besluit de minister. “Maar om de beloofde verandering te brengen, gaan wij geen enkele uitdaging uit de weg.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is