Burgemeester met geheugenverlies

Door Steven Vandeput, Koenraad Degroote op 11 oktober 2011, over deze onderwerpen: Lokale besturen, Justitie, Lokaal beleid, Neutrale overheid, Politie, Politiek

Een burgemeester die pas in actie schiet als er beroering over corruptie en normvervaging ontstaat na een televisiereportage. Het is gewoon beschamend. Jarenlang werd er niets aan gedaan. Erger, de zogenaamde 'klokkenluiders' werden als beloning aan de kant gezet, beschimpt, bedreigd, gepest en zelfs aangeklaagd voor de rechter.

Geen mens in Hasselt en omstreken gelooft nog dat de Hasseltse burgemeester Hilde Claes (sp.a) niet op de hoogte was van de wantoestanden in de politiezone Hazodi (Hasselt-Zonhoven-Diepenbeek). Dat was nochtans wel wat ze beweerde vlak na de Panorama-uitzending van de VRT en ook nog de dag erna. Zowel burgemeester Hilde Claes, de advocaat van de politiezone, als de procureur des Konings van Hasselt waren zeer 'ontgoocheld' over de reportage, zeg maar 'zeer kwaad'. Met een flinke dosis arrogantie werd de journalist de mantel uitgeveegd. Hij kende er niets van. Integendeel, twee klokkenluiders werden volgens hen terecht gedagvaard.

Het toontje werd het voorbije weekend al een heel stukje lager, toen het voor iedereen duidelijk werd dat er inderdaad ergerlijke feiten zijn gebeurd in de politiezone en dat de mensen die dat aanklaagden de enige gestraften dreigden te worden. Toen overal ontstemd werd gereageerd, draaide burgemeester Hilde Claes eventjes 180 graden van richting. Nu geeft ze toe dat de wantoestanden er inderdaad waren en niet hard genoeg zijn aangepakt. Ze heeft nu zelfs een tiental maatregelen aangekondigd.

Dat had mevrouw Claes veel vroeger moeten nemen. Ze schiet in actie onder druk van de publieke opinie. Mevrouw Claes heeft ook last van geheugenverlies. De niet-verlenging van het mandaat van korpschef Beckers, de spilfiguur in de zaak, wordt nu voorgesteld als 'een maatregel' die met deze onverkwikkelijke zaak te maken had. Nochtans werd dat vroeger steeds ontkend en zei het stadsbestuur dat dit was om familiale redenen.

'U hoort nog van ons'

De werkelijkheid is dat de onterechte vergoedingen in het politiecollege voor de Hasseltse bestuurders nooit een probleem waren. Dat bleef zo tot de N-VA dit in juni ter sprake bracht in de Kamer. Onze gezamenlijke brief werd slechts na 29 dagen beantwoord met de vage belofte "wij zullen dit onderzoeken en u terug berichten". Het klassieke verhaal van 'u hoort nog van ons'. Maar we hoorden tot op vandaag niets. En nu, plots, als door een wesp gebeten, gaat burgemeester Hilde Claes maatregelen nemen, want er is niet streng genoeg opgetreden…

Er is heel wat te zeggen over de wantoestanden in het politiekorps van Hazodi. Een studie over de werkomstandigheden mocht in eerste instantie nog niet eens door de politieraad worden ingekeken, laat staan dat er enige actie zou worden ondernomen. Integendeel, de enige reactie van mevrouw Claes en haar volgelingen waren bedreigende woorden tegen de klokkenluiders. "Dit moet stoppen, we zullen hard optreden tegen zij die dit naar buiten brengen en tegen zij die hiervan melding maken", zo lieten burgemeester Claes en haar advocaat Lamon weten. In de eerste dagen na de uitzending werd gepoogd een karaktermoord te plegen op de 'klokkenluiders', zonder ook maar iets te kunnen ontkrachten.

Hasselts wereldwonder

Het democratisch deficit in Hasselt is groot. Dat komt vooral door het zo geroemde 'afspiegelingscollege', het Hasselts wereldwonder dat werd uitgevonden door Steve Stevaert. We weten al langer dat dit afspiegelingscollege werkt als een sourdine.

Al jaren bestaat er geen oppositie en wordt elke kritiek in de kiem gesmoord. Dat de burgemeester nu zelf zegt dat het afspiegelingscollege zijn tijd heeft gehad, klinkt wel heel vreemd uit de mond van de burgemeester, die toch aan het hoofd staat van dat college. En voor haar waren het sp.a-burgemeesters die deze formule als een zegen voor de mensheid verkochten aan de media.

Als N-VA-parlementsleden hopen we in elk geval dat er nu eindelijk zal worden opgetreden tegen de ware nestbevuilers in de politiezone Hazodi. Als dat zal gebeuren, zal dat zijn in weerwil van burgemeester Hilde Claes en niet dankzij burgemeester Hilde Claes. Laat dat duidelijk zijn.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is