Betere begeleiding werknemers stad Hasselt na burn-out

Door Steven Vandeput op 12 februari 2021, over deze onderwerpen: Hasselt

HASSELT – Werknemers na een burn-out optimaal opnieuw integreren in hun werkomgeving. Dat is het doel van een innovatieproject dat de stad Hasselt opstart. “Hiermee willen we de specifieke noden na een burn-out in kaart brengen en het langdurig ziekteverzuim aanpakken,” aldus burgemeester Steven Vandeput.

 

Het innovatieproject van het Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen waar de stad aan deelneemt, draagt de naam ‘Hefbomen voor een succesvolle re-integratie na burn-out’. “Hiermee willen we inspelen op de toenemende stijging van langdurig ziekteverzuim en meer specifiek deze gerelateerd aan burn-outs. Met dit project willen we de werkhervatting na een burn-out beter laten verlopen,” legt Vandeput, die ook bevoegd is voor personeelsbeleid, uit.  

Cijfers ondersteunen dit initiatief. Langdurig zieken nemen ook binnen het personeel van de stad Hasselt een aanzienlijk aandeel in van de groep zieke werknemers. Uit verder algemeen onderzoek van de Antwerp Management School blijkt bovendien dat liefst een kwart van diegene die hun werk uiteindelijk hervatten, een terugval kent. “Deze problematiek valt dus niet te negeren. Inzetten op een betere werkhervatting en een verkorting van het ziekteverzuim is bijgevolg noodzakelijk. Vandaar dat we niet twijfelden om in te schrijven in dit project,” laat Vandeput weten.

 

Jobinvulling

 

Zowel de werknemer, die het proces van re-integratie na een burn-out al heeft meegemaakt, als diegenen met een begeleidende en ondersteunende rol binnen de stadsdiensten, worden betrokken bij het project. “Zo kunnen we uiteindelijk sleutelen aan de huidige jobinvulling met als doel deze beter te laten aansluiten bij de persoonlijke behoeftes, sterke kanten, interesses en behoeften van de werknemer. Daarbovenop zal het nodig zijn om de dialoog tussen werknemer, leidinggevende en collega’s te vergroten. Ook dat aspect maakt deel uit van het project met als ultieme doel een optimale re-integratie na een burn-out en het terugdringen van het langdurig ziekteverzuim,” besluit Vandeput.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is