Beleid

Als minister onderhoudt Steven Vandeput een afzonderlijke website. Bent u geïnteresseerd in het reilen en zeilen bij Defensie of bij het Openbare Ambt, dan vindt u hier de antwoorden die u zoekt.

http://www.vandeput.fgov.be/nl/policy

 

DEFENSIE​

Een moderne Defensie blijft één van de cruciale bestanddelen van onze veiligheid en een absolute noodzaak om een geloofwaardig buitenland- en veiligheidsbeleid te voeren. In een wereld die tal van problemen en uitdagingen kent op het vlak van veiligheid is het belangrijk dat België zich blijft inschrijven in een model van internationale samenwerking en solidariteit binnen de NAVO, de EU en de VN.

 

 

 

 

AMBTENARENZAKEN

Een moderne, innovatieve en klantgerichte overheid. Nog meer dan vandaag zal de overheid een moderne klant en resultaat gedreven organisatie worden, die meebouwt aan een project ten dienste van samenleving en economie. Centraal staat het leveren van kwaliteitsvolle diensten voor burgers en ondernemingen.

 

 

 

 

Als minister onderhoudt Steven Vandeput een afzonderlijke website. Bent u geïnteresseerd in het reilen en zeilen bij Defensie of bij het Openbare Ambt, dan vindt u hier de antwoorden die u zoekt.

http://www.vandeput.fgov.be/nl/policy