Parlementair werk

Vlaams parlement 

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Vincent Van Peteghem, Paul Van Miert, Peter Van Rompuy en Steven Vandeput
152 (2019-2020) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag R70 Hasselt - Buslijnen

van Steven Vandeput aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
450 (2022-2023)

Schriftelijke vraag N739 Schimpenstraat Hasselt - Verkeersveiligheid

van Steven Vandeput aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1076 (2021-2022)

Schriftelijke vraag R70 Hasselt - Fietspad

van Steven Vandeput aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
931 (2021-2022)

Recente tussenkomsten

Vraag om uitleg over de onterechte boetes in verband met erfenisaangiften

van Maurits Vande Reyde aan minister Matthias Diependaele
3511 (2022-2023)

Motie tot instelling van een onderzoek door het Rekenhof naar de toegenomen facturen voor consultancyopdrachten sinds de start van de zittingsperiode in 2019

van Jos D'Haese, Lise Vandecasteele en Onno Vandewalle
1717 (2022-2023) nr. 1

Verslag over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, het decreet van 13 juli 2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator, het Bestuursdecreet van 7 december 2018 en het decreet van 2 december 2022 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Datanutsbedrijf in de vorm van een naamloze vennootschap ter versterking van het kader voor digitale gegevensuitwisselingen

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Maurits Vande Reyde
1671 (2022-2023) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2