Parlementair werk

Vlaams parlement 

Recent ingediende documenten

Amendement op het ontwerp van programmadecreet bij de begroting 2020

van Tom Ongena, Nadia Sminate, Vincent Van Peteghem, Paul Van Miert, Peter Van Rompuy en Steven Vandeput
152 (2019-2020) nr. 3

Recente vragen

Schriftelijke vraag Geluidsschermen E313 Hasselt - Abdijsite Herkenrode

van Steven Vandeput aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1297 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Nieuwbouw Jessa Ziekenhuis Hasselt - Bovenlokaal mobiliteitsplan

van Steven Vandeput aan minister Lydia Peeters (Vraag en antwoord)
1271 (2020-2021)

Schriftelijke vraag Integratie OCMW en gemeentebestuur - Gevolgen voor personeel

van Steven Vandeput aan minister Bart Somers (Vraag en antwoord)
250 (2020-2021)

Recente tussenkomsten

Verslag over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Maurits Vande Reyde, Jo Brouns en Maaike De Vreese
19-A (2020-2021) nr. 4

Verslag over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Maurits Vande Reyde, Jo Brouns en Maaike De Vreese
19-A (2020-2021) nr. 4

Verslag over het ontwerp van decreet houdende aanpassing van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie, verslag door Maurits Vande Reyde, Jo Brouns en Maaike De Vreese
19-A (2020-2021) nr. 4
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2